Realfag

Realfag på nett

Intervju med nettlærer i realfag

Thomas Lervik EngåvollThomas Lervik Engåvoll er utdannet sivilingeniør i ingeniørgeologi fra gamle NTH. Han har tatt videreutdanning i fysikk og  kjemi på UiO, pedagogikk og Smart læring og digital kompetanse  på NTNU og IKT i Læring ved HiST. De siste ti årene har han jobbet som lærer irealfag på Røros videregående skole og underviser i tillegg i naturfag ved nettskolen i Trøndelag. På Campus NooA er han kursutvikler og lærer i Fysikk 1 og lærer i Matematikk 1T.

Hvilke læringsressurser er spesielt interessante eller nyttige for dem som vil studere NooAs nettkurs i realfag?

Fysikkfaget handler om å beskrive egenskapene til og vekselvirkninger mellom objekter av varierende størrelse. Ofte søker en å bruke matematikk som verktøy til å beskrivelse og visualisere det på forskjellige måter. For å gjøre dette bruker vi forskjellige animasjoner som for eksempel er tilgjengelige på phet.colorado.edu og viten.no. Vi bruker også matematikk/geometriprogramvare som f.eks. Geogebra. I tillegg er videoene fra «fysikk på roterommet» med Øgrim og Ormestad gull verdt.

I læringsstiene som ligger i Moodle går jeg gjennom fagstoffet ved hjelp av videoer og fagstoff i tekstformat. Der er det og en del grubleoppgaver som gir mulighet til å absorbere forskjellige hendelser som kan beskrives med fysikkens lover.

I matematikk 1T er det meste av fagstoffet hentet fra NDLA satt sammen med øvings- og innsendingsoppgaver som jeg lager.

På hvilken måte inkluderer du sosiale medier i realfagene?

Fysikkfaget er i oppstartsfasen, men jeg vil oppfordre til bruk av blogger og  emneknaggen #Fysikk1NooA på Instagram for å legge ut bilder av forskjellige forsøk som de gjør hjemme.

Nettsamfunnet skolediskusjon.no er og en god mulighet for å diskutere med andre som jobber med samme fag og både hjelpe og få hjelp til oppgaver. Det er mye god læring i å hjelpe andre, jeg vil oppfordre elevene til å være aktive der.

Fortell om noen oppgavetyper du bruker i realfagene.

Det er både øvingsoppgaver og vurderingsoppgaver i Fysikk 1. Det blir praktiske oppgaver i form av enkle forsøk der eleven får øve seg på å beskrive det som skjer ved hjelp av faguttrykk og presise formuleringer. Det legges og vekt på og regneoppgaver. Selv om Fysikk 1 er et muntlig eksamensfag, legges det stor vekt på målet om å beskrive naturen ved hjelp av matematikk.

Noen av innleveringsoppgavene kan gjennomføres enten ved å skrive en tekst eller ved å spille inn en video som sendes læreren. Det å snakke fysikk på en video som en både kan se sjøl og som jeg kan vurdere gir god trening til muntlig eksamen.

I matematikk 1T er oppgavene tradisjonelle og like de en kan forvente på eksamen.

Hva gjør du for å skape et aktivt studentmiljø i realfagene?

Det blir gjennom forumet i Moodle og i sosiale medier.

Til slutt, hvordan vil du sette ditt personlige preg på NooA-kursene?

Jeg vil bruke den samme emneknaggen som elevene bruker og jeg vil prøve å ta opp en del resultater av forskning og andre nyheter innenfor fagene i blogginnlegg. Jeg er nok forholdsvis kreativ og håper dette vil synes i en del av de praktiske oppgavene elevene får. I tillegg har jeg god erfaring som muntligsensor med rundt hundre oppdrag i diverse realfag. De fleste oppdragene har vært med privatister, så jeg har gode muligheter til å gi god veiledning før eksamen.

 

Lag din egen bruker for å logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på NooA