Realfag

Realfag på nett

Intervju med nettlærer i realfag.

Thomas Lervik EngåvollThomas Lervik Engåvoll er utdannet sivilingeniør i ingeniørgeologi fra gamle NTH. Han har tatt videreutdanning i fysikk og  kjemi på UiO, pedagogikk og Smart læring og digital kompetanse  på NTNU og IKT i Læring ved HiST. De siste ti årene har han jobbet som lærer irealfag på Røros videregående skole og underviser i tillegg i naturfag ved nettskolen i Trøndelag. På Campus NooA er han kursutvikler og lærer i Fysikk 1 og lærer i Matematikk 1T.

Hvilke læringsressurser er spesielt interessante eller nyttige for dem som vil studere NooAs nettkurs i realfag?

Fysikkfaget handler om å beskrive egenskapene til og vekselvirkninger mellom objekter av varierende størrelse. Ofte søker en å bruke matematikk som verktøy til å beskrivelse og visualisere det på forskjellige måter. For å gjøre dette bruker vi forskjellige animasjoner som for eksempel er tilgjengelige på phet.colorado.edu og viten.no. Vi bruker også matematikk/geometriprogramvare som f.eks. Geogebra. I tillegg er videoene fra «fysikk på roterommet» med Øgrim og Ormestad gull verdt.

I læringsstiene som ligger i Moodle går jeg gjennom fagstoffet ved hjelp av videoer og fagstoff i tekstformat. Der er det og en del grubleoppgaver som gir mulighet til å absorbere forskjellige hendelser som kan beskrives med fysikkens lover.

I matematikk 1T er det meste av fagstoffet hentet fra NDLA satt sammen med øvings- og innsendingsoppgaver som jeg lager.

På hvilken måte inkluderer du sosiale medier i realfagene?

Fysikkfaget er i oppstartsfasen, men jeg vil oppfordre til bruk av blogger og  emneknaggen #Fysikk1NooA på Instagram for å legge ut bilder av forskjellige forsøk som de gjør hjemme.

Nettsamfunnet skolediskusjon.no er og en god mulighet for å diskutere med andre som jobber med samme fag og både hjelpe og få hjelp til oppgaver. Det er mye god læring i å hjelpe andre, jeg vil oppfordre elevene til å være aktive der.

Fortell om noen oppgavetyper du bruker i realfagene.

Det er både øvingsoppgaver og vurderingsoppgaver i Fysikk 1. Det blir praktiske oppgaver i form av enkle forsøk der eleven får øve seg på å beskrive det som skjer ved hjelp av faguttrykk og presise formuleringer. Det legges og vekt på og regneoppgaver. Selv om Fysikk 1 er et muntlig eksamensfag, legges det stor vekt på målet om å beskrive naturen ved hjelp av matematikk.

Noen av innleveringsoppgavene kan gjennomføres enten ved å skrive en tekst eller ved å spille inn en video som sendes læreren. Det å snakke fysikk på en video som en både kan se sjøl og som jeg kan vurdere gir god trening til muntlig eksamen.

I matematikk 1T er oppgavene tradisjonelle og like de en kan forvente på eksamen.

Hva gjør du for å skape et aktivt studentmiljø i realfagene?

Det blir gjennom forumet i Moodle og i sosiale medier.

Til slutt, hvordan vil du sette ditt personlige preg på NooA-kursene?

Jeg vil bruke den samme emneknaggen som elevene bruker og jeg vil prøve å ta opp en del resultater av forskning og andre nyheter innenfor fagene i blogginnlegg. Jeg er nok forholdsvis kreativ og håper dette vil synes i en del av de praktiske oppgavene elevene får. I tillegg har jeg god erfaring som muntligsensor med rundt hundre oppdrag i diverse realfag. De fleste oppdragene har vært med privatister, så jeg har gode muligheter til å gi god veiledning før eksamen.

 

Lag din egen bruker for å logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på NooA

Nettlærere i realfag

Thomas Lervik Engåvoll

Thomas Lervik Engåvoll

Thomas Lervik Engåvoll er kursutvikler og nettlærer i fysikk ved NooA videregående skole.

Han er kjent av mange for sine faglige blogginnlegg www.lektorthomas.wordpress.com og Youtube presentasjoner https://www.youtube.com/c/ThomasLervikEng%C3%A5voll

Han er sivilingeniør fra NTH, har grunnfag i kjemi fra Universitetet i Oslo og kjemi med fagdidaktikk som kvalifiserer til undervisning i kjemi på videregående skole. I tillegg har han Praktisk Pedagogisk Utdanning fra NTNU, diverse fysikkfag fra UiO og IKT i læring 1, 2 og 3, videreutdanning fra Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Thomas Lervik Engåvoll har mange års erfaring som lærer og underviser nå i fysikk, kjemi, matematikk, naturfag og geografi på Røros videregående skole. Han har også to år med kjemiundervisning og et år med naturfagundervisning på Nettskolen i Sør-Trøndelag. I tillegg har han omfattende erfaring som eksaminator/sensor på muntlig privatisteksamen.

Thomas Lervik Engåvoll
Hanna Josie Nordgård - nettlærer på Campus NooA

Hanna Josie Nordgård

Hanna Josie Nordgård er nettlærer i realfagNooA videregående skole.

Hun er naturfaglektor med fordypning i kjemi og digital kompetanse i læring.

Intervju

I intervjuet Naturfag i en digital verden sier hun blant annet dette om kursene sine:

– Naturfagdidaktikk og naturvitenskap på sosiale medier har interessert og engasjert meg de siste fem-seks årene. Faget formidles både mer og annerledes enn tidligere. Måtene vi deler informasjon og muligheten til å visualisere og dele i stor skala inspirerer og fascinerer. Forskningsfronten etablerer seg i tabloider og på sosiale medier. Alle kurs og konferanser jeg har vært på formidler det samme: Vi må digitalisere oss og utnytte det enorme potensialet til å fascinere og engasjere – kanskje spesielt i naturfag.

– Et viktig mål er derfor å gi elevene kunnskap og ferdigheter i å søke opp troverdig informasjon. Om alt fra enkle spørsmål til komplekse problemstillinger. De søker i SSB, FN, rapporter, matblogger, politiske medieutspill og sosiale medier, for å nevne noe. Vi kjører en moderne og målrettet dynamikk i læringsarbeidet med tanke på metoder, enkeltelevens interesser og kompetansemål.

– Vel, jeg har hørt at jeg er litt over gjennomsnittet engasjert og kreativ. Hehe. Det vil nok smitte litt. I likhet med elevene har jeg også masse å lære og holder meg oppdatert. De blir kjent med relevante digitale hjelpemidler. Elevene får tett og seriøs faglig oppfølging mot eksamen, og skal føle at de kan slå seg litt løs i en trygg, inspirerende og lærerik atmosfære.

Hanna Josie Nordgård
Øistein Gjøvik - nettlærer på Campus NooA

Øistein Gjøvik

Øistein Gjøvik er nettlærer på NooAs mattekurs.

Øistein Gjøvik er høgskolelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han har lang erfaring som nettlærer i matematikk fra NKI Nettstudier og skriver bloggen Matematikklærer’n.

Han har også opprettet twitter.com/NooAmatematikk

Intervju

I dette intervjuet om hans erfaringer som nettlærer uttaler han blant annet:

– Jeg har jobbet ganske mye med å bruke forskjellige digitale verktøy i matematikk. Jeg håper jeg kan bidra til at elevene ved NooA føler de behersker disse verktøyene som en viktig del av matematikken når de er ferdig med kursene sine. Videre håper jeg også at jeg kan hjelpe elevene slik at de føler de er godt rustet til å ta en eksamen – som både inneholder deler med og uten digitale verktøy.

– Man kommer ikke utenom at mange oppgaver i matematikk dreier seg om å finne ut et rett svar. Men det er en myte at matematikk bare består av slike type oppgaver. Ofte må man tolke både oppgave og løsning, f.eks. om man skal skissere økonomiske løsninger eller løse likninger. For eksempel kan det bli et avrundet svar i en likning. Da må man vurdere om det er nødvendig å oppgi mange desimaler eller ikke. Når det nærmer seg eksamen er det lurt å løse en del gamle eksamensoppgaver. Det er jo ikke slik at man vil finte ut elevene med helt nye typer oppgaver på en eksamen så man vil få mye informasjon om hva man kan vente seg ved å se på gamle oppgaver. Men noen forskjeller blir det nok, så man kan ikke belage seg bare på å løse eksamensoppgaver!

Øistein Gjøvik