Start på fordypning realfag nå.

Du kan få inntill 4 ekstra poeng med fordypning i realfag fra videregående skole. Les mer om realfagspoeng på nettsidene til Samordna opptak.

Videregående skole

Klikk på bildene for å lese mer om kursene i Fordypning realfag.

 

Bonuskurs

Alle som tar kurs på NooA videregående skole får gratis tilgang til Studentlappen og Privatisten.

 

Ja takk! Send meg mer informasjon om fordypning i realfag for privatister.

 

Andre programfag for privatister på NooA videregående skole

Programfag i engelsk, programfag i kommunikasjon og kultur, programfag i medie- og informasjonskunnskap og fordypning i realfag.

Finn ditt kurs og start i dag. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med personlig oppfølging og gode lærere.

Lånekassen logo

NooA Videregående skole er godkjent for studielån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og finansiering her.

 

 

Fordypning realfag for privatister

Fysikk, biologi og kjemi

Fysikk 1 er et krav for å komme inn på mange studier innen helse- og realfag. Det gir 0,5 realfagspoeng. Faget tar for seg både klassisk og moderne fysikk, hvordan vi kan beskrive naturen med matematikk, utføre eksperimenter og bruke fysiske prinsipper i moderne teknologi.

Biologi 1 er for deg som skal studere medisin eller odontologi, synes biologi er interessant eller trenger realfagspoeng. Det gir 0,5 realfagspoeng. Biologi 1 tilhører læreplan i biologi – programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (BIO1-01). Dette nettkurset tar for seg alle hovedområdene: Den unge biologen, Cellebiologi, Fysiologien til mennesket, Funksjon og tilpassing og Biologisk mangfold.

Kjemi 2 er for deg som vil bli lege, tannlege eller veterinær. Det gir 0,5 realfagspoeng. Kjemi 2 tilhører læreplan i kjemi – programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (KJE1-01). Det tar for seg hovedområdene: Forskning, Analyse, Organisk kjemi, Redoksreaksjoner og materialer. Alt i naturen består av stoffer – også alt som lever. Kjemikere utforsker, bestemmer og beskriver hvordan stoffer er oppbygd på mikronivå, og forklarer på dette grunnlaget stoffenes egenskaper og reaksjoner.

Matematikk R1 og R2

Matematikk R1 gir deg kunnskap innen matematikk for realfag – programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram på videregående skole. Kurset er basert på læreplanen i matematikk R1 for MAT3-01 og fokuserer på følgende hovedområder: geometri, algebra, funksjoner, kombinatorikk og sannsynlighet. Matematikk R1 gir deg 0,5 realfagspoeng.

Matematikk R2 gir deg kunnskap innen matematikk for realfag – programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram på videregående skole. Kurset er basert på læreplanen i matematikk R2 MAT3-01 og fokuserer på følgende hovedområder: differensiallikninger, geometri, algebra og funksjoner. Matematikk R2 gir deg 1 realfagspoeng.

Sammen med matematikk R1 dekker matematikk R2 kravene til spesiell studiekompetanse i matematikk.

Matematikk S1 og S2

Matematikk S1 tilhører Læreplan i matematikk for samfunnsfag – programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (MAT4-01) fokuserer på følgende hovedområder: algebra, funksjoner, sannsynlighet og lineær optimering. Matematikk S1 gir deg 0,5 realfagspoeng.

Matematikk S2 tilhører Læreplan i matematikk for samfunnsfag – programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (MAT4-01). Faget fokuserer på følgende hovedområder: algebra, funksjoner, sannsynlighet og statistikk. Matematikk S2 gir deg 0,5 realfagspoeng.

Matematikk S1+S2 eller Matematikk R1 er et krav for å komme inn på mange høgskole- og universitetsstudier. Dette gjelder spesielt studier i realfag og helsefag. Matematikk S1+S2 gir deg 1 realfagspoeng.

 

Lag din egen bruker slik at du kan logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på Campus NooA