Ødegård og Apalnes om profilanalyse

To profilerte typer om profilanalyse

Profilanalyse

Profilanalyse og Typeforståelse er ett av nettkursene på Lederskolen til Campus NooA. Kurset er basert på Jungs typeindeks (JTI), og i desember 2014 møttes Per Olav Apalnes og Thor Ødegård til en samtale om mulighetene for å tilby kurset på flere språk og hvilken nytte studenter og arbeidstakere kan ha av kurset. Sentrale poenger er dokumentert i dialogen som kommer frem i intervjuet og videosamtalen nedenfor.

Per Olav Apalnes er kursansvarlig. Han har brukt JTI i profilanalyser av over 1200 mennesker de siste ti årene og arbeidet tett med Optimas organisasjonspsykologene og Thor Ødegård. Thor Ødegård har arbeidet med profilanalyser siden slutten av 1980 tallet. Han oversatte og la til rette flere amerikanske tester, før han utviklet JTI og fire teorihefter sammen med sin kollega Hallvard Ringstad.

Hva kan JTI brukes til?

Ødegård: JTI kan i første rekke brukes til utvikling av individer og grupper. Det er et instrument som ikke evaluerer, men gir innsikt i ens egen psykologi. Dette fører ofte til bedre selvinnsikt, stolthet over den man er, og større forståelse for at vi er forskjellige.

Hvor stor utbredelse har JTI?

Ødegård: JTI ble lansert høsten 2001, og vi er markedsleder innen profilanalyser både i Norge og Danmark. Man kan ta JTI på 16 språk og i dag har vi distributører i Danmark, Sverige, Polen, Tyskland, Nederland og Kina.

Hvordan kommer jeg i gang med dette nettkurset?

Apalnes: Når du melder deg på kurset, får du en velkomstmelding og en egen lenke til en nettside med 56 spørsmål om din personlige profil. Du oppdager fort at kurset skiller seg fra andre kurs ved at det er du som best kjenner svarene, og det tar vanligvis ikke mer enn 15 minutter å svare på disse spørsmålene. Du får så tilsendt et kurshefte om profilanalyse og typeforståelse og en personlig PowerPoint-presentasjon (basert på dine 56 svar) som du bruker til å utdype og analysere dine preferanser.

Ha skjer så?

Apalnes: Når jeg har gjennomgått svarene dine på spørreskjemaet og PowerPoint-presentasjonen, gjennomfører vi en Skype-samtale der vi deler skjerm, gjennomgår materialet og kommer fram til din personlige preferanseprofil og hva du kan bruke den til i det praktiske liv. Etter samtalen får du en grundig personlige rapport på e-post som avslutning av kurset.

Hva kan jeg bruke dette til?

Apalnes: Du kan bruke det til å bli mer bevisst på hvordan du lærer, gjør karrierevalg og passer til forskjellige arbeidsmiljøer og arbeidsoppgaver. JTI gir deg en selverkjennelse som du kan bruke før du gyver løs på studier og nye arbeidsutfordringer. Du kan bli flinkere til å velge studier og jobber som passer deg.

JTI kan også brukes til å bygge team, ved å avklare deltakernes preferanser og roller i teamet. Forøvrig ligger det endel informasjon for interesserte på www.cogito.as/produkter-og-tjenester/team_bygging

Hva er fordelene med å gjøre dette som nettkurs?

Apalnes: Administrasjonen rundt personlighetsanalyser tar mye tid, dersom det gjøres med fysisk tilstedeværelse for en og en person. Ved å bruke internett, kan man gjennomføre dette like grundig på en mer effektivt og mye rimeligere måte.

Hva tenker dere om mulighetene for å internasjonalisere dette nettkurset?

Ødegård: Vi blir mer internasjonale og globaliserte. Å kommunisere med mennesker fra andre kulturer som også er forskjellig fra oss på et personlig plan kan være en krevende oppgave. Ved å forstå typologi vil kommunikasjonen kunne gå mye lettere allerede fra starten av.

Vårt materiale finnes på 16 språk, og vi har et nettverk av sertifiserte coacher i mange land. Siden NooAs læringsplattform er flerspråklig, er det antakelig mulig å lage et internasjonalt nettbasert læringsmiljø rundt disse nettkursene.

Apalnes: Jeg har gjennomført profilanalyser på både norsk og engelsk. Det har gitt meg tro på at dette er nyttig for studenter som skal jobbe med prosjektarbeid sammen, særlig dersom de kommer fra forskjellige kulturer og språkområder. Å sette opp et teamkompass for en studiegruppe kan være en tilleggsfunksjon, som kan gjøres rimelig etter avtale.

 


Les mer om kursene ved Lederskolen