Ebba Ossiannilsson

NooA-partner i Sverige

Ebba Ossiannilsson (http://www.ced.lu.se/profile/ebba-ossiannilsson.aspx ) är NooAs partner i Sverige.

Funderar du på att erbjuda dina medarbetare på ditt företag online kurser, är jag intresserad av att samarbeta. Kanske att du redan har online kurser som kan göras  tillgängliga för än fler och kanske också även för andra målgrupper.

Campus NooA  (Nordic open online Academy) är godkänd som nätskola i Norge av Utdannings- og forskningsdepartementetNorge. NooA har partners i flera länder; för närvarande i Norge, Sverige, Danmark, Portugal och Spanien. Campus Nooa är byggt i Moodle, vilket möjliggör att den senaste pedagogiken och tekniken används för lärande i digitala utvidgade lärandemiljöer. Vi erbjuder  individualiserat lärande i sociala miljöer online.

Jag är nu svensk partner i NooA. Jag har arbetat med elärande i snart 15 år på Lunds universitet med pedagogisk och strategisk utveckling av elärande, oer (öppna lärresurser) MOOC (Massive Open Online Courses), sociala medier, innovativt lärande och öppen utbildning. Jag är också fristående konsult och ofta anlitad i  olika projekt, seminarier och konferenser lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Mitt forskningfält rör sig om kvalitet och öppen utbildningskultur från ett rhizomatiskt perspektiv, vilket också min  avhandling handlar om. Eftersom jag lever som jag lär disputerade jag på distans om kvalitet i distansutbilndning international benchmarking, quality and quality enhancement on e-learning in Higher Educational Institutions .

Jag intresserade mig tidigt för lärande som bygger på den inre motivationen och nyfikenheten i ett livslångt lärande och de innovativa och kreativa läprocesserna i sociala miljöer, även digitala. Tidigt  började jag arbeta med kurser i Moodle och likaså började jag tidigt intresserade mig för OER (2002) och MOOC (2008), då dessa var i sin linda. När jag tänker lärande och utbildning, är perspektivet utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Perspektivet är också lärande i en digital social miljö, som är innovativ, kreativ med stor grad av flow. Kvalitetsperspektivet är naturligtvis alltid i focus.

Själv, och i kollaborativa nätverk har jag både skapat kurser och även gått många distanskurser, använt oer och deltagit i och kreerat MOOCs. Jag har också arbetat med internationella benchmarking projekt om e-lärande och är reviewer för inernationella certifieringar inom området såsom E-xcellence, UINIQu och Epprobate för att nämna några.  Jag kallar mig också omvärldsbevakare, vilket är ett av mina stora intresse, är aktiv i sociala medier.

Nationella och internationella organisationer därjag har en aktiv roll i : EADTU, EDEN-NAP, e-learningeuropa.info, EPPROBATE, ESMU, SVERD, OER SERVICES, NooA, Nordic Alliance for Open Education, UNIQUe (EFQUEL).

Har du intresse av vad vi på NooA kan erbjuda dig, tar vi gärna en diskussion och kan förhoppningsvis samarbeta och möte era behov.

Publications and contact details:
Publications

Ebba.Ossiannilsson@ced.lu.se

www.lu.se

Facebook: Ebba Ossiannilsson

Twitter: @EbbaOssian

Phone: +4670995448

SlideShare: http://www.slideshare.net/EbbaOssiann

ScoopIt: www.scoop.it/u/ebba-ossiannilsson

My Daily newspaper: Ebba Ossiannilssons Daily


Les mer om våre kurs på svensk