Elektroniske kursbevis

Med elektroniske kursbevis i skolesekken

Elektroniske kursbevis omtales ofte som åpne utmerkelser eller open badges på engelsk. Nettskolene kan bruke dem til å dokumentere studentenes formelle og reelle kunnskap, og nye aktører kan utfordre de etablerte utdanningsinstitusjonenes sterke posisjon innen sertifisering, kursbevis og vitnemål.

I følge NOU 2014: 5, MOOC til Norge – Nye digitale læringsformer i høyere utdanning tilbyr stadig flere aktører ulike former for åpne utmerkelser. Rapporten viser til Khan Academy, Coursera og edX, men norske aktører ser i liten grad ut til å være på banen.Kanskje er Campus NooA den første norske institusjonen som setter åpne utmerkelser i system. Vi bruker dem for å tildele og vise frem elektroniske kursbevis på majoriteten av våre nettkurs. Siden Campus NooA er en nettskole, ikke bare en samling nettkurs, valgte vi en institusjonstilnærming til både design og krav til utmerkelsene.

Studentlappen

Vi bestemte oss for å ha høye krav til våre utmerkelser. Noen institusjoner tildeler flere utmerkelser i et kurs – for eksempel en utmerkelse for hver kursaktivitet. Men denne strategien utvanner fort verdien av utmerkelsene. Vi ser derfor på utmerkelsene våre som kursbevis og utsteder dem bare til deltakere som har fullført og bestått et helt kurs.

De som fullfører våre kurs får fortløpende tildelt elektroniske kursbevis fra Campus NooA. Grafiske symboler med lenker til de personlige kursbevisene vises i studentenes profiler. Symbolet med lenke kan deles på LinkedIn, Facebook og andre sosiale medier for å dokumentere kompetanse og vise den frem til arbeidsgivere, kolleger eller venner. På denne måten kan kursbevisene profilere både kursdeltakeren og institusjonen.

Både nivået og designen på kursbevisene bidrar til profilering av institusjonen. Derfor har kursbevisene et helhetlig design som støtter opp om NooAs profil.

Vi lar også studentene flytte kursbevisene sine til den elektroniske skolesekken på http://backpack.openbadges.org som inngår i prosjektet Mozilla Open Badges. Prosjektet standardiserer elektroniske kursbevis og lar brukerne samle kursbevis fra flere institusjoner i sin personlige skolesekk.

Om du synes dette høres interessant og fremtidsrettet ut, er du velkommen til å ta et kurs på Campus NooA.


Se noen av våre gode tilbud på nettkurs