Birgitta Sinder Wilén

Intervju med Birgitta Sinder Wilén om kvalitet i nettstudier

NooAs skandinaviske studentkommisjon

Her følger et kort intervju med Birgitta Sinder Wilén fra Sverige som er medlem i NooAs skandinaviske studentkommisjon og arbetar som webbredaktör på Uppsala universitet. Hon ansvarar för de interna nyheterna och delar av den centrala administrativa informationen på universitetets intranät. Birgitta sitter också med i personaltidningens redaktionsråd.

Campus NooA har etablert en skandinavisk studentkommisjon . Kommisjonens mandat er å gi gode råd og komme med forslag som kan gi nåværende og fremtidige studenter bedre kvalitet på NooAs kurs og tjenester. Arbeidet skal dokumenteres i en årsrapport til NooAs styre og internasjonale kvalitetsråd.

Hva mener du er spesielt viktig for at innholdet i et nettkurs skal ha høy kvalitet?

Det är viktigt med en genomarbetad webbmiljö där det är lätt att navigera. Tydliga instruktioner om vad som förväntas av mig som student, gärna med flera övningsexempel. Och naturligtvis ett kursmaterial som verkligen ger studenten en ny utmaning inför varje inlämningsuppgift.

Hva bør Campus NooA legge vekt på når det gjelder kvaliteten på nettlærernes arbeide?

Det viktigaste är kontakten med läraren. Läraren ska svara inom ett par arbetsdagar, studenten ska inte behöva vänta på respons eller behöva påminna om att en uppgift är inlämnad. Skolan bör be studenten att bedöma lärarens insatser regelbundet under kursen. En lärare måste också se till studentens behov, vi är alla olika!

Kontakten med skolan är också väsentlig, snabba svar på frågor från studenten är ett stort plus.

Hvor viktig er læringsplattformen (Moodle, Fronter, It’s Learning, SESAM etc.) for kvaliteten på nettkurs?

Den måste vara lätt att förstå och navigera runt i. Studenten ska inte behöva ägna mycket tid åt att lära sig plattformen, den bör vara i stort sett självinstruerande.

Hva er det beste rådet du kan gi til en nettskole som er opptatt av å levere god kvalitet på sine kurs og tjenester?

Först och främst behövs en attraktiv kurswebb för att locka studenter till kurserna, sedan man väl bestämt sig för att studera måste studenten tas emot på ett bra sätt. Välkomstmail och tydlig information om kursplan och kontaktuppgifter till skolan. Snabb information till studenterna om något inte fungerar som det ska.

Ett genomarbetat kursmaterial med många övningsexempel och engagerade lärare som har gott om tid till sina elever är väsentligt.

En supportfunktion där studenten snabbt kan få svar på praktiska frågor behövs också.


Les mer om våre kurs på svensk