Halvårsrapport 2015 - Nye NooA-kurs første halvår 2015

Halvårsrapport 2015

Halvårsrapport 2015 for Campus NooA

Først vil vi benytte anledningen til å takke alle gode samarbeidspartnere, kursutviklere, lærere og studenter som har gjort det mulig å realisere drømmen om Campus NooA. Takk for enda et halvår med godt samarbeide!

Dette halvåret har vært preget av hardt arbeid med prosjekter, utvikling av nye kurs og nettsider, samt økende interesse fra mennesker og virksomheter som vil vite mer om NooAs kurs og tjenester. Fokus har hele tiden vært på å utvikle en attraktiv nettskole for både kursleverandører og kursdeltakere. Det har blant annet ført til at vi nå har 80 nettkurs og 1035 brukere i 20 land.

Utvikling av kurs og brukere på Campus NooA

Fokus på kursleverandører

NooA-partnereStadig flere oppdager at NooA kan være en attraktiv partner for dem som vil levere kurs på nett. Nesten hver uke blir vi kontaktet av virksomheter som er interessert i å samarbeide om å utvikle og levere nettkurs. Det har foreløpig resultert i at vi har lansert nesten 20 nye kurs i løpet av våren.

Vi forsøker etter beste evne å bidra til at våre kursleverandører får delta i et nettverk der de kan lære av hverandre og utveksle erfaringer om sine NooA-kurs.

Vi har oppdatert våre nettsider med informasjon for dem som ønsker å  bli kursleverandører. I tillegg har vi utviklet egne nettsider der kursleverandørene kan presenter seg og sine kurs på NooA. Det gjelder foreløpig: Fagakademiet, Adopsjonsforum, Asker Næringsråd, Forfatterskole.dk, Styre og Ledelse, Norsk Turistutvikling, Reiseliv.no og GCMS.

Studenter og elektroniske kursbevis

Tusen brukerei 20 land - NooA har blitt en internasjonal nettskole

Vi har registrert en klar økning i antall henvendelser fra mennesker som vurderer å begynne på kursene våre og fra folk som registrerer en bruker på NooAs læringsplattform for å lære mer om NooAs kurs og tjenester.

Et av vårens høydepunkter kom med de mange hyggelige uttalelsene vi fikk da vi nådde 1000 registrerte brukere på læringsplattformen i mai måned.

Vi har også kommet langt i vårt arbeide med å innføre nye elektroniske kursbevis i alle våre kurs.

Nye utviklingsprosjekter

I juni måned fikk vi gode nyheter om at Nordplus har innvilget midler til prosjektet The Nordic study Lab der NooA samarbeider med partnere i Danmark, Sverige, Island, Færøyene og Grønland om distribuert læring. En kort omtale av prosjektet og prosjektpartnerne er tilgjengelig på nettsidene til Nordplus.

Akershus fylkeskommune og Asker kommune har innvilget midler til to prosjekter der NooA skal bidra med utvikling og drift av Asker Næringsråds to kurs: Startup course for entrepreneurs og Internasjonalisering av bedrifter.

Vi er også godt i gang med et prosjekt der vi skal utvikle flere nettkurs innen Byggdrifterfaget i samarbeid med Fagakademiet.

Nye og reviderte kurs første halvår 2015

Nye NooA-kurs første halvår 2015

Her er en oversikt med lenker til kursbeskrivelser av kurs vi lanserte første halvår 2015.

Vi har også revidert disse kursene våren 2015

Mange nye nettsider

Vi har gjennomført en omfattende oppgradering av nettsidene til: Reiselivsskolen, Forfatterskolen, Lederskolen, Helseskolen, Kunstskolen og Videregående skole. Det samme gjelder studiesidene på NooA videregående skole for studiespesialisering: Generell studiekompetanse, Påbygging til generell studiekompetanse og Spesiell studiekompetanse og yrkesfagene: Byggdrifterfaget, Reiseliv Vg2, Helsefagarbeider, Barne- og ungdomsarbeider, Service og samferdsel Vg1 og Salg, service og sikkerhet Vg2.

Andre nyheter

I april fikk vi nye lokaler i kontorbygget der vi holder til i Asker (Askershus Kompetansesenter). Dermed fikk vi tilgang til et større fagmiljø rundt etablerertjenester og undervisningsaktiviteter i regi av Asker Næringsråd.

Til slutt tar vi med at vår rektor har skrevet forordet til boken Technology-Enhanced Learning in Higher Education. Han har også holdt foredrag på MoodleMootScandinavia i Malmø om våre erfaringer med læringsplattformen Moodle.