Graf som viser Evaluering av NooAs kurs og lærere høsten 2020

Evaluering av kurs i praksiskandidatstudiet

Alle kurs ved Campus NooA inneholder en frivillig og anonym evaluering med fire spørsmål som vist i skjermdumpen nedenfor. Vi oppfordrer alle kursdeltakerne til å svare, men det er dessverre ikke alle som gjør det. Evalueringen trenger derfor ikke være representativ for alle NooAs kursdeltakere. Vi er likevel svært stolte av resultatene som gir en oppløftende og interessant innsikt i hva studentene mener om kursene våre.

Spørreskjemat som brukes i kursevalueringene

Rapporten tar for seg 326 evalueringer av kursene i de 11 fullfinansierte praksiskandidatstudiene vi tilbyr høsten 2020. Studiene er omtalt på https://www.nooa.no/gratis-studieplasser/

Vurdering av kurs og lærer

Vi gratulerer våre lærere og kursutviklere med veldig gode evalueringer. Det er svært hyggelig å se at svarene er overveldende positive til både lærerne og kursene på de 11 studiene. Blant de 326 svarene er det bare 2 som uttrykker misnøye med læreren og 4 med kurset.

Grafen summerer opp hvordan svarene på de to spørsmålene fordelte seg.

Graf som viser Evaluering av NooAs kurs og lærere høsten 2020

Det beste med kursene

På spørsmålet «Hva er det beste med kurset» er det mange forskjellige svar. Her er noen eksempler:

 • Lært mye som jeg ikke har tenkt over😊
 • Kan bestemme tid selv
 • Kurset var utrolig lærerikt og lett å forstå
 • Mye nyttig læring og oppfriskning
 • Oppfølgningen og råd fra lærer
 • Mulighetene til å gjøre oppgaver og innsendinger i ditt eget tempo, og at innsendingsoppgavene gir mulighet for refleksjon over emnet.
 • Oversikt over pensum i start av hver del og oppgaver etter hvert som man jobber seg fremover i kapitlene. Dette gir en tilbakemelding på om man har fått med seg innhold og hva som er spesielt viktig. Jeg har lært veldig mye nytt!
 • Læreren har fått meg til å forstå hva som var savnet i min besvarelse eller innsending. Noe jeg setter svært pris på. Foreløpig er jeg positivt overrasket og fremdeles svært motivert til å ta eksamen, noe jeg ikke har vært tidligere.
 • God tilbakemelding. Svar ved behov og veiledning når det har trengtes.
 • Å gjøre dypdykk i et fag jeg jobber med daglig, men som jeg ikke helt kunne likevel. Kjekt med oppdatering av fagkunnskap.
 • Greit å finne frem i kursene. Bra med tilbakemeldinger og at de kommer så raskt. Spørsmål blir også besvart veldig raskt.
 • Å få en pekepinn på hva du kan og se hvordan man skal svare på de ulike innsendingene. Jeg lærer hvordan man skal sette opp dokumenter, til en senere eksamen. Også det og få en konstruktiv tilbakemelding fra lærer hjelper en med å vite hva man må jobbe mer på, og hva som er bra.

Forbedringer av kursene

Vi får inn relativt få svar på spørsmålet «Hvordan kan kurset forbedres». De vi får inn er imidlertid veldig nyttige i arbeidet med forbedring og videreutvikling av kursene og læringsplattformen.