Digitale læremidler No guns, no drugs, no paper

Digitale læremidler erstatter lærebøker

Digitale læremidler erstatter sakte men sikkert de papirbaserte lærebøkene.

En rektor jeg møtte på en videregående skole i Vilnius hadde følgende oppslag utenfor sitt kontor:

«No guns, no drugs, no paper!».

Han nektet å ta imot noe på papir, men aksepterte at lærerne og studentene brukte scanneren som sto på kontoret hans.

Jeg kom nylig på denne historien da jeg leste en artikkel på nettsidene til BBC om at verdens største lærebokforlag (Pearson – var det ikke de som i sin tid kjøpte den norskutviklede læringsplattformen Fronter?) er i ferd med å fase ut trykte lærebøker for å gjøre alle sine læremidler digitale.

Det finnes selvfølgelig mange gode lærebøker, men papirbøker har vesentlige begrensninger når en sammenlikner med digitale læremidler.

Bøkene er ikke søkbare og avsnitt kan ikke kopieres inn i en tekstbehandler. Bøkene inneholder ikke lenker og multimedieelementer som videosnutter, animasjoner, lydfiler eller talesyntese. Bøkene er vanskelig å oppdatere når de først er trykket. Lærebøker er ofte dyre og kan være vanskelige å få tak i.

NooA har på grunn av dette lenge hatt som mål å bruke digitale læremidler og det er ytterst få NooA kurs der studentene trenger lærebøker.

Flere nettskoler baserer seg fremdeles i stor grad på trykte lærebøker – noe som kan medføre betydelige merkostnader for studentene. Det kan derfor være fornuftig å ta dette i betraktning når man sammenlikner kurspriser.

Morten Flate Paulsen

PS. Dette blogginnlegget er skrevet en feriedag uten tilgang til gode lydbøker og i frustrasjon over at teksten i den medbrakte boken ble vanskelig å lese både med og uten briller.