Alastair Creelmaner

Campus Alastair: Et intervju om kvalitet i nettstudier

Kvalitet i nettstudier

Alastair Creelman arbeider med nettbasert utdanning ved Linnaeus Universitetet i Sverige. Han er spesielt interessert i sosiale medier og åpne læringsressurser og han er også styremedlem i the European Foundation for Quality in E-learning.

Alastair er også medlem av NooAs internasjonale kvalitetsråd  som skal støtte Campus NooA i å sikre, vedlikeholde og utvikle kvaliteten i NooAs tilbud. Dette innebærer opplysninger om nettkurs og nettstudier, administrasjon av kurs og studier, studenttjenester, innhold, undervisning og læringsmetodikk, evaluering av studentene, og lærerkvalifikasjoner.

Hva mener du er spesielt viktig for at innholdet i NooAs kurs skal ha høy kvalitet?

Tydlig struktur och attraktiv layout är väldigt viktiga faktorer – det första intrycket betyder ju mycket. Välproducerat och proffsigt material skapar trovärdighet. Innehållet bör ha en konsekvent profil och studenten ska alltid kunna se direkt var i kursstrukturen hon/han befinner sig. Bra variation när det gäller medieanvändning och instruktionsmetoder är viktig för att undvika situationen när varje kursavsnitt har exakt samma upplägg. Stimulera nyfikenhet genom att överraska då och då och ge studenterna alternativa vägar genom materialet. Studenter kan också skapa egna lärresurser och vi bör låta dem aktivt bidra till kursens utveckling. Om varje ny kurs innehåller material som tidigare studenter har skapat och utvecklat kan det bli en stark motivationsfaktor.

Hva bør NooA legge vekt på når det gjelder kvaliteten på nettlærernes arbeide?

Studenter behöver känna sig sedda och det är otroligt viktigt med personlig kontakt med läraren. Att känna sig välkommen och delaktig i en kurs bidrar starkt till att man fullföljer kursen. Även om det finns många studenter på en nätkurs kan läraren skapa närhet genom att till exempel en välkomstvideo i stället för en text eller genom att ge muntlig återkoppling till studenten via en ljudfil i stället för textkommentarer. Ibland tar det mindre tid för läraren att spela in muntlig återkoppling än att skriva ner det och för studenten känns det som att läraren sitter i samma rum. Men det är också viktigt att skapa en bra gruppdynamik så att studenter hjälper varandra och löser sina problem tillsammans i stället för att vänta hela tiden på att läraren ska lösa allt.

Tror du valget av Moodle som læringsplattform har noen betydning for kvaliteten på NooAs kurs?

Moodle är förstås världens största lärplattform och många av NooAs studenter är redan vana vid att använda den. Men det är inte namnet på plattformen som är så viktigt egentligen, allt hänger på hur man använder den. Moodle har många funktioner som främjar till exempel formativ bedömning och student-student bedömning. Dessutom finns olika quiz-verktyg som kan användas som en del av bedömningsprocessen men kan också användas som motiverande och roliga inslag i kursen. Moodle kan anpassas på många sätt men helst ska man skapa en attraktiv och tydlig lärmiljö. Ett vanligt misstag är att fylla kurssidan med för många moduler och för mycket information som betyder att studenten måste bläddra upp och ner för att hitta – den så kallade «scroll of death».

Hva er det beste rådet du kan gi til en nettskole som er opptatt av å levere god kvalitet på sine kurs og tjenester?

Information är nyckeln. Studenter på en nätbaserad kurs behöver veta nästan allt i förväg så att de kan planera de närmaste månaderna. De behöver veta precis vad kursen erbjuder, vilka pedagogiska metoder kommer att tillämpas, vad som förväntas av studenterna, vilket stöd som finns, hur de kommer att bedömas och examineras och ett tydligt schema. De behöver veta hur mycket arbete kursen kommer att kräva och hur arbetet går till (är det självstudier, grupparbete, case studies, projekt osv). Sedan måste vi se till att vi håller vad vi lovar!


Les mer om våre kurs på svensk