Prosjektoppgave ved Campus NooA

Tilbud om prosjektoppgave til studenter i Skandinavia

Tema for prosjektet: Videreutvikling av Campus NooA i Skandinavia

Beskrivelse av prosjektet

Campus NooA ønsker å øke sin aktivitet i alle de skandinaviske landene, slik at vi blir bedre kjent og får flere samarbeidspartnere, leverandører, kunder, kurs, lærere og studenter i Skandinavia.

Arbeidet kan innebære:

  • Markedsanalyser og markedsføring
  • Strategiarbeid og forretningsutvikling
  • Videreutvikling av www.nooa.no, www.nooa.dk og www.nooa.se
  • Utvikling av multimedialt kursinnhold og markedsføringsmateriell

Veiledning og kontakt

Campus NooA har kontor i Asker, som er 20 minutter med tog syd for Oslo sentrum, og mye av kommunikasjonen vil derfor foregå på Skype og e-post.

Morten Flate Paulsen er daglig leder og rektor for Campus NooA. Han er professor i nettbasert utdanning og har vært president for European Distance and E-learning Network. Han har også lang erfaring med å veilede studenter i prosjektarbeid.

Les mer på http://no.linkedin.com/in/mfpaulsen/

E-mail: mfp@nooa.no

Forventninger til studentene

Studentene må ha kompetanse og vilje til å være med å utvikle Campus NooA i Skandinavia. Vi er åpne for å ta imot både individuelle studenter og grupper fra alle aktuelle fagområder.

Ønsket periode: Høsten 2014

Språk: Svensk/dansk/norsk og engelsk

Annen relevant informasjon

NooAs mål er å bli et internasjonalt senter for nettkurs og en attraktiv partner for mennesker og virksomheter som vil lage, selge og gjennomføre fleksible og kostnadseffektive nettkurs med høy kvalitet.

Mer informasjon om Campus NooA er tilgjengelig på våre markedsføringssider www.nooa.no og på vår læringsportal http://campus.nooa.no

Se også informasjon i våre sosiale mediekanaler:

Facebook: www.facebook.com/CampusNooa
Blogger: campusnooa.blogspot.no/
Linkedin: www.linkedin.com/company/campus-nooa
Issuu: issuu.com/campusnooa
Slideshare: www.slideshare.net/CampusNooA
YouTube: www.youtube.com/campusnooa
Instagram: http://statigr.am/campusnooa
Twitter: twitter.com/CampusNooA