Ta sommerkurs på NooA

Sommerkurs

Sommeren nærmer seg, eksamen er overstått og mange ser frem til en velfortjent ferie. Andre vil ha sommerkurs, tjustarter på NooA videregående skole for å få ekstra tid før eksamen, ferierer med tegnekurs og skrivekurs – eller får endelig tid til å komme ajour med kursene sine.

Forlenget tilgangstidTilbud om forlenget tilgangstid

Den siste tiden har vi fått mange henvendelser om hvordan man forlenger tilgangstiden til kurs. Derfor har vi gjort det enklere å velge mellom flere alternative måter å forlenge tilgangstiden på. Mer informasjon finnes på www.nooa.no/course/forlenget-tilgangstid/

Moodle 3.1Oppgradering av NooAs læringsplattform

NooA har valgt å bruke Moodle som læringsplattform fordi den er både fleksibel, driftssikker og rimelig – i tillegg til å være en av verdens mest brukte læringsplattformer. Moodle kommer stadig med nye versjoner, og vi planlegger å oppgradere til versjon 3.1 i løpet av sommeren.

Fleksibel utdanning NorgeNytt FUN-styre

NooAs rektor, Morten Flate Paulsen, er valgt inn i styret for Fleksibel utdanning Norge (FUN) sammen med representanter fra BI, Høyskolen Kristiania, Universitetet i Oslo og Høyskolen i Oslo og Akershus.

FUN er en medlemsorganisasjon for institusjoner som tilbyr fleksibel utdanning. Organisasjonen ble stiftet i 1968, og medlemmene er offentlig godkjente nettskoler, universiteter og høgskoler, private institusjoner og bransjeopplæringssentra.

 Asker NæringsrådGründersjansen 2016

Vi ønsker 12 deltakere på «Gründersjansen 2016» velkommen som nye nettstudenter på Campus NooA. De deltar i et spennende gründerprogram, som er støttet av IMDI og Asker kommune. Prosjektet ledes av Asker Næringsråd i samarbeid med Inclusion og Campus NooA.

Fagbrev for praksiskandidater

Vi får mange forespørsler om hvordan man kan få fagbrev som praksiskandidat og har derfor laget en video som forklarer veien til åtte forskjellige fagbrev på www.nooa.no/fagbrev/

Veien til fagbrev

Beste sommerhilsen fra NooA


Reiselivskolen | Forfatterskolen | Lederskolen | Helseskolen | Kunstskolen | Videregående skole

Offentlig godkjent nettskole med over 100 forskjellige nettkurs.

Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med gode lærere og individuell oppfølging.
Finn ditt kurs og start i dag.

Sommerlogo

Nordic open online Academy

www.NooA.no +47 911 36 179