Skandinaviske nettkurs eller engelske nettkurs

Skandinaviske eller engelske nettkurs?

Skandinaviske nettkurs i et internasjonalt marked

Nordmenn, svensker og dansker vil heller ha nettkurs på engelsk enn på et annet skandinavisk språk. Det er likevel mange av dem som kan tenke seg kurs på et skandinavisk språk. Tilbudet av engelskspråklige kurs på nettet er enormt, internasjonale aktører konkurrerer i økende grad om de skandinaviske kursdeltakerne mens skandinaviske institusjoner stort sett er fraværende i det internasjonale markedet.

NooA har med god hjelp av sine nordiske kontakter gjennomført en spørreundersøkelse for å finne ut om de som forstår et skandinavisk språk foretrekker kurs på engelsk eller skandinavisk. Alle som forstår et skandinavisk språk ble invitert til å angi fra 1 (Nei, aldri) til 5 (Ja, gjerne) om de kan tenke seg å ta et nettkurs på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Se www.nooa.no/nordiske-nettkurs/

Det kom inn 246 svar på spørreundersøkelsen og respondentene fordelte seg slik mellom primærspråkene: norsk 50, dansk 49, svensk 45, islandsk 72, finsk 6, færøysk 12 og engelsk 12.

Selv om antall svar ikke er veldig høyt og respondentene antakelig ikke er representative, viser de at:

De 45 respondentene med svensk som primærspråk er mest positive til å ta nettkurs på svensk (4,8) og engelsk (4,4). De vil heller ha nettkurs på norsk (3,6) enn på dansk (2,9).

De 50 respondentene med norsk som primærspråk er mest positive til å ta nettkurs på norsk (4,5) og engelsk (3,9). De er omtrent like positive til kurs på svensk (3,5) og dansk (3,5).

De 72 respondentene med islandsk som primærspråk er mest positive til å ta nettkurs på engelsk (4,4) og norsk (3,3). De er mindre positive til å ta kurs på dansk (2,9) og svensk (2,6).

De 12 respondentene med færøysk som primærspråk er mest positive til å ta nettkurs på engelsk (4,1) og dansk (4,0). De er mindre positive til å ta nettkurs på norsk (2,9) og svensk (1,7).

De 6 respondentene med finsk som primærspråk er mest positive til å ta nettkurs på engelsk (5,0) og svensk (3,3). De er mindre positive til å ta nettkurs på norsk (3,0) og dansk (1,7).

De 12 respondentene med engelsk som primærspråk er mest positive til å ta nettkurs på engelsk (4,8) og norsk (3,8). De er mindre positive til å ta nettkurs på dansk (2,5) og svensk (1,8).

De 49 respondentene med dansk som primærspråk er mest positive til å ta nettkurs på dansk (4,6) og engelsk (3,9). De vil heller ha kurs på norsk (3,2) enn på svensk (2,7).

Naturlig nok er respondentene med skandinaviske primærspråk mest positive til å ta nettkurs på sitt eget språk slik det fremgår for norsk (4,5), dansk (4,6) og svensk (4,8). Alle tre kategorier er mer positive til å ta nettkurs på engelsk enn på et annet skandinavisk språk, men det er likevel mange som er mer positive til nettkurs på et annet skandinavisk språk enn på engelsk.

Respondentene som ikke har skandinavisk som primærspråk vil heller ha kurs på engelsk enn skandinavisk. Det er likevel mange av dem som kan tenke seg kurs på et skandinavisk språk. De 72 islandskspråklige foretrekker norsk (3,3) og de 12 færøyskspråklige foretrekker dansk (4,0). De 6 finskspråklige foretrekker svensk (3,3) og de 12 engelskspråklige foretrekker norsk (3,8).

Nordisk spørreundersøkelse

Grafisk fremstilling av svarene på spørreundersøkelsen om skandinaviske nettkurs

Se også Global E-learning in a Nordic Perspective og Ordbok for e-læring og nettbasert utdanning.