Reisefotograf - eksempel på bilde som brukes i nettkurset

Reisefotograf

Reisefotograf og Reiselivsjournalist

Reisefotograf er et nytt kurs som nå er åpent for påmelding. Kurset kan tas uavhengig av, eller sammen med, kurset Reiselivsjournalist.

Reisefotograf: Kursets tar for seg fotografi og fotoets muligheter under reiser, og egner seg både for nybegynnere og dem som kan noe om fotografi. Kurset kan også være en god fotostart for journalister som vil utvide med foto i utøvelsen av sin journalistiske virksomhet. Dette er et helt nytt kurs som setter fokus på det aller siste innen digital fotografering og sosiale medier.

Reiselivsjournalist gir profesjonell innføring i journalistikk og idéskaping, praktisk øving i å skrive reiseartikler. Du får gode råd om media, hvordan presentere deg og få inntjening. Det er egnet for deg som vil jobbe med reiselivsjournalistikk eller informasjon i en reiselivsbedrift. Kurset har vært tilgjengelig i flere år, men er nå oppdatert og fornyet i takt med journalistikk–‐ og medieutvikling. Kursene er tilpasset hverandre for å gi et samlet studium.

Mer informasjon våre reiselivskurs er tilgjengelig på Reiselivsskolen.

Oppdatering februar 2024: Reiselivsjournalist og Reisefotograf er dessverre ikke lenger i salg.