Morten Flate Paulsen

Refleksjoner om nettkurs for bedrifter og organisasjoner

Morten Flate Paulsen er daglig leder for Campus NooA. I dette intervjuet deler han noen av sine tanker og erfaringer om NooAs samarbeid med utdanningsvirksomheter, bedrifter og organisasjoner.

Du omtaler Campus NooA som et internasjonalt senter for nettkurs og nettstudier?

Ja, forretningsideen er å utvikle et internasjonalt senter der kursleverandører har alt de trenger for å utvikle og gjennomføre gode nettkurs og der nettstudentene kan velge i et stort utvalg av gode, kvalitetssikrede nettkurs. Litt på samme måten som gode kjøpesentre lager gode rammer og tjenester både for butikker og kunder.

Hvem er det som ønsker å samarbeide med Campus NooA?

Vi får henvendelser fra enkeltmennesker og små virksomheter som har utviklet egne nettkurs, men som opplever at det er dyrt og krevende å drifte nettkurs på egenhånd. Man må ha både kompetanse, tid og penger for å drifte de nødvendige IT-systemene. Andre ønsker hjelp med markedsføring, betalingsløsninger, utstedelse av kursbevis og nødvendige administrative oppgaver som er tidkrevende. Kursleverandørene blir interesserte når de forstår at NooA kan gjøre alt dette uten at det koster dem noe.

Mange opplever det som spennende å få tilgang til et større miljø av lærere og kursutviklere som kan utveksle erfaringer og hjelpe hverandre.

Dersom vi skal holde oss til analogien med kjøpesentrene, er det vel en grunn til at det er få små uavhengige butikker igjen? Kjedene overtar på grunn av storskalafordeler og at samhold gir styrke.

Men kan Campus NooA levere tjenester til kursleverandørene uten at det koster noe?

Ja, vi samarbeider med kursleverandørene om å få på plass gode nettkurs. De kan faget og har som regel mye av kursinnholdet på et digitalt format som kan videreutvikles til et godt nettkurs. Vi kan bidra med systemer, teknologi og nettpedagogikk. Både NooA og kursleverandørene investerer egen arbeidstid uten å ta betalt. Så deler vi inntektene fra salg av kurs mellom kursutvikleren, læreren og NooA.

Bruker dere den samme økonomimodellen når dere samarbeider med bedrifter og organisasjoner?

Ja, og jeg mener det er en svært kostnadseffektiv modell for organisasjoner og små og mellomstore bedrifter som ønsker å kurse medlemmer, ansatte eller kunder i hele landet.
Vi støtter oss på EU-prosjektet «E-learning Quality in Small and Medium-sized Enterprizes» som konkluderer at bedrifter kan bruke nettkurs og e-læring til å oppnå konkurransefordeler på syv måter:

  1. øke fleksibiliteten i tid og sted
  2. spare penger ved å redusere kostnader til reise, hotell og kurslokaler
  3. få raskere og billigere distribusjon av kursmateriell
  4. introdusere nye produkter raskere ved å akselerere opplæringen av ansatte og kunder
  5. øke salget fordi kundene opplever e-læring som et tegn på høy kompetanse og verdiøkende tjenester
  6. forbedre relasjonene til kunder og leverandører
  7. oppnå positive bedriftsinterne effekter

OK, er det derfor Campus NooA fokuserer på fri oppstart og fri progresjon?

Ja, NooA spesialiserer seg på fri oppstart og fri progresjon. Det medfører at vi kan nå ut til flere deltakere over tid, og at vi aldri trenger å avlyse et kurs på grunn av for få påmeldte. Det er heller ikke nødvendig å vente til neste gang kurset settes opp. Vi har utviklet egne pedagogiske og administrative løsninger for dette, og vi opplever det som en fordel i konkurransen med andre kursleverandører.

Hva med dem som har klasseromsbaserte kurs og ønsker å lage et nettkurs for å nå ut til flere mennesker?

Nettbaserte kurs har et mye større marked enn tradisjonelle fysiske kurs og seminarer fordi de når ut i et mye større geografisk område. I tillegg er det ingen fast timeplan som begrenser mulighetene travle mennesker har til å delta.

Hva medfører det at NooA har en flerspråklig læringsplattform?

Våre brukere kan selv velge hvilket språk menyer og hjelpetekster skal være på. Om ønskelig kan vi oversette kursinnholdet og dermed nå ut til flere land. NooA har også et nettverk av partnere i flere land som kan bidra i denne prosessen.

Dette intervjuet har først og fremst handlet om hva NooA kan gjøre for kursleverandørene, men avslutningsvis – hvorfor skal kursdeltakerne velge Campus NooA?

Vel, da vil jeg trekke frem disse ti gode grunnene til å studere ved Campus NooA:
0. Du kan starte i dag.
1. Du kan studere der du er.
2. Du kan lære av de beste digitale lærerne.
3. Du kan lære i sosiale nettverk med studenter i hele landet.
4. Du kan bruke 180 dager per kurs.
5. Du kan studere i ditt eget tempo.
6. Du kan få mye læring for pengene.
7. Du kan jobbe og tjene penger mens du studerer.
8. Du kan få fullt studielån.
9. Du kan nå lenger.