Online education books

Refleksjoner etter 25 år som nettlærer

Av Morten Flate Paulsen

Høsten 1987 utviklet og underviste jeg det første nettkurset på det som etter hvert ble NKI Nettstudier. Så vidt vi vet var dette det aller første nettkurset for fjernstudenter i Europa, og for å markere 25-årsjubileet, har vi skannet alle de fire rapportene Torstein Rekkedal og jeg skrev om vår pionervirksomhet og lagt dem ut på http://issuu.com/mfpaulsen

I forbindelse med at jeg nå utvikler og underviser de første kursene på Campus NooA, har jeg følgende refleksjoner om utviklingen disse 25 årene:

Datasystemene har kontinuerlig blitt raskere og fått mer lagringskapasitet. Det største gjennombruddet for bransjen kom likevel med weben på midten av 90 -tallet. Den andre viktige utviklingen var læringsplattformene som alle institusjonene etter hvert tok i bruk. Åpne læringsressurser og sosiale medier betyr allerede mye for den uformelle læringen. Det er også viktig at teknologien har blitt trådløs og mobil. Men den viktigste forskjellen er at i 1987 var det svært få som hadde vært på nettet, nå er nesten alle der – hele tiden.

Det har altså vært mye fokus på teknologi og digitale læremidler, men jeg vil gjerne slå et slag for dem som klarer å utnytte systemene på en god måte. Læringsplattformene har vært viktige, men jeg vil påstå at det er enda viktigere hvordan disse systemene faktisk brukes. Velorganiserte studietilbud, et velfungerende støtteapparat, godt faglig innhold og dyktige lærere som bryr seg om sine studenter er kjernen i god nettbasert utdanning.

Kanskje er det derfor pedagogikken ikke har endret seg så mye. Klasseromsmetaforene er sterke. E-post og nettforumer er fremdeles sentrale elementer i undervisningen. Studentene ønsker fleksible tilbud, gjerne med individuell oppstart og progresjon. Samtidig vil de ha raske og gode tilbakemeldinger fra lærere og andre ansatte på besvarelser og spørsmål. Så vidt jeg kan forstå, har vi ikke blitt spesielt mye bedre på disse områdene de siste 25 årene. Jeg vil derfor oppfordre institusjonene til å ta tak i dette, til glede for alle våre dyktige nettstudenter og lærere.