Progresjonsrapporter gir hjelp til fremdrift

Progresjonsrapporter

Progresjonsrapporter for bedre fremdrift

Studenter og kursdeltakere på NooA bestemmer selv når de skal begynne på kurs og hvor fort de skal gå frem i studiene. Fri start og fart gir studentene stor fleksibilitet. Mange får muligheten til å kombinere studier med en travel hverdag, andre får en unnskyldning for å utsette lesingen. Vi ønsker å hjelpe alle med fremdriften i studiene, blant annet ved å lage progresjonsrapporter for studenter og lærere. Målsettingen er at progresjonsrapportene skal øke nettstudentenes studieprogresjon.

Dette blogginnlegget ble inspirert av to seilbåter med fin fremrift og skrevet da progresjonsrapportene ble slått på under lanseringen av nettkurset Norsk B2. Som figurene viser er kurset satt opp til å vise studentenes progresjon i 20 forskjellige aktiviteter. Hver aktivitet må gis et fullføringskriterium. Det kan for eksempel være at læreren gir ståkarakter på en innlevering, at studenten har skrevet noe i et diskusjonsforum, at studentene har klikket seg gjennom teorisidene eller svart på en evaluering.

Figur 1 viser progresjonsrapporten på studentenes kursside. Den viser at den aktuelle teststudenten foreløpig har fullført 2 av de 20 aktivitetene i kurset.

Progresjonsrapport student

Figur 1. Studentens progresjonsrapport

Figur 2 viser en tilsvarende progresjonsrapport som læreren kan  følge med på. Kolonnene viser kursets aktiviteter og den nederste raden viser hvilke aktiviteter teststudenten har fullført. Tilsvarende rader presenteres for hver student i kurset slik at læreren raskt kan få en oversikt over deltakernes progresjon.

I de fleste kursene er det slik at det bare er innsendingsoppgavene som karaktersettes og må bestås for å få våre elektroniske kursbevis (badges). Vi har likevel tatt med alle aktivitetene i progresjonsrapporten for å stimulerer til bedre fremdrift og større aktivitet i kursene.

Progresjonsrapport lærer

Figur 2. Lærerens progresjonsrapport