Morten Flate Paulsen - rektor på Campus NooA

Pressemelding: Lansering av Vg2 Reiseliv

PRESSEMELDING

Nyskapende nettskole med fleksible kurs i reiseliv

Campus NooA har vært på lufta i ett år. I løpet av dette året har landets yngste nettskole utviklet en rekke nettkurs. Ved utgangen av 2013 vil Campus NooA ha 50 fleksible studietilbud, og et av satsingsområdene er reiseliv.

Bildetekst: Rektor Morten Flate Paulsen forteller at NooA Videregående skole nå tilbyr både Generell studiekompetanse og Påbygging til generell studiekompetanse. NooA videregående har også yrkesfaglige studieretninger, foreløpig kan man velge mellom programfagene innen Service og samferdsel Vg1, Salg, service og sikkerhet Vg2 og Reiseliv Vg2.

Campus NooA ble etablert av professor Morten Flate Paulsen i 2012. Han var Europas første nettlærer da han introduserte Norges første nettskole i 1987. Etter 25 års innsats i bransjen, startet han i fjor Campus NooA for å følge drømmen om å lage verdens beste nettskole. Skolen benytter Moodle som han mener er den beste læringsplattformen på markedet. Moodle gir studentene gode muligheter både for individuelt arbeid og til fellesskap med andre studenter i diskusjonsforumer, bloggoppgaver og tankedelingsoppgaver.

Campus NooA lanserer nå kursene i Reiseliv Vg2 på videregående skole som nettkurs. Kursene gir økt kunnskap om service og kundebehandling i reiselivsbransjen. Studiet inneholder de tre programfagene: Vertskapsrollen, Salg og Markedsføring og Etablering og drift. Skolen lar studentene studere i sitt eget tempo, når og hvor de vil. På NooA Videregående skole kan de starte når som helst, få studielån, studere mens de jobber og gå opp til eksamen som privatister. De kan kombinere skole og jobb, og få tilgang til kursene med en gang de melder seg på.

Studiet er utviklet innenfor læreplanen til videregående skole. Det vektlegger kompetansemålene i videregående utdanning samtidig som Campus NooA bestreber seg på å ha et studietilbud som hele tiden er oppdatert på nye trender og produkter innen reiseliv. Studentene skal få faktakunnskap om reiseliv og lære om det som skjer i dagens reiseliv. Det siste er viktig for at studentene skal kunne kombinere kunnskap om reiseliv med forståelse av reiselivsbransjen slik den er i dag.

Studietilbudet for studenter i Reiseliv Vg2 er den første av byggesteinene i Campus NooAs satsning på reiseliv. I fortsettelsen skal det utvikles studietilbud som er rettet mot bransjen, distrikts-Norge og høyere utdanning. Campus NooA vil gjerne ha en dialog med reiselivsbransjen, fagpersoner og potensielle kursleverandører for å kunne utvikle de beste kursene som setter kunnskap, kompetanse og innovasjon i sentrum.

Et internasjonalt senter for nettstudier

Campus NooA har ambisjoner om å bli et internasjonalt senter for nettkurs og nettstudier. Skolen har opprettet en skandinavisk studentkommisjon, etablert et internasjonalt kvalitetsråd og et rådgivende organ med internasjonale eksperter og engasjert samarbeidspartnere i flere land. Skolen samarbeider med utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og lærere om å utvikle mange kurs på flere språk. De første 30 kursene er allerede klare på norsk og engelsk i NooAs flerspråklige læringsplattform. De fleste av kursene inngår foreløpig i NooAs Forfatterskole og NooAs Videregående skole.