Nyttår 2017

2016 var godt år for NooA.

Vi gjennomførte betydelige oppgraderinger av læringsplattformen vår, antall registrerte brukere økte med 500 til 1900 og kursinntektene steg med over 60 %.

Vi fikk mange nyttig erfaringer og kontakter gjennom deltakelse i internasjonale prosjekter som Nordic Study Labs og Social Clustering in Public Sector. Selv om de fleste av NooAs kursdeltakere er nordmenn, har vi ambisjoner om å rekruttere flere internasjonale brukere og samarbeidspartnere i 2017. Som et ledd i denne strategien har jeg takket ja til å overta vervet som «Vice Chair of Board of Trustees» i International Council for Open and Distance Education (ICDE).

Et nytt år gir gode muligheter til å reflekterer over hva fremtiden vil bringe. Mange spør om hva de vil lære i 2017. Noen har som nyttårsforsett å fullføre kursene de har begynt på, andre ønsker å begynne på nye kurs.

NooAs nyttårsforsetter for 2017 er å utvikle enda flere nettkurs og enda bedre tjenester for både nye og gamle kursdeltakere.

Uansett hvilke nyttårsforsetter du har, ønsker jeg deg et riktig godt nyttår 2017 fra NooA.

Beste hilsen Morten Flate Paulsen
Rektor