Styrearbeid - styre og ledelse - nettkurs på Campus NooA

Nytt nettkurs i styrearbeid

Vårt nye nettkurs i styrearbeid gir deg tilgang til de fire kursene som er beskrevet nedenfor. I tillegg inneholder dette kurset en caseoppgave som du kan presentere og få tilbakemelding på i en Skypesamtale med læreren din.

Nettkurs i styrearbeid passer for deg som er eller skal bli styreleder, styremedlem, daglig leder eller eier.

I tillegg til leksjoner og oppgaver inneholder kurset relevante artikler og ressurser til inspirasjon og ettertanke, Det inneholder også mange maler du kan benytte i eget styrearbeid. Sammen med kurset får du tilgang til Styrerommet der du kan utveksle erfaringer og spørsmål med deltakere i alle kursene på NooAs lederskole.

Grunnleggende styrearbeid

Grunnleggende styrearbeid

Med dette korte og konsise kurset, får du grunnleggende kompetanse og forståelse av styrearbeid. Her får du vite hva som er styrets oppgaver, roller og myndighet i selskapet, og innføring i den økonomiske risikoen, lover og regler. Kurset passer for deg som er eller skal bli styreleder, styremedlem, varamedlem eller observatør og som rapporterer til styret eller er interessert i styrearbeid.

Eiere og aksjonærer

Eiere og aksjonærer

Dette er kurset for deg som er eier i et aksjeselskap, ønsker å etablere et selskap eller er generelt interessert i styrearbeid. Kurset består av tre deler: Generalforsamling: styrets rolle, forpliktelser og ansvar, Generalforsamling: innkalling, saker og gjennomføring av møtet og Generalforsamling: formalia og protokoll: 8 leksjoner og oppgaver

 

Styremøte, agenda og protokoll

Styremøte

Kurset passer for deg som sitter i styre, rapporterer til styret, er styresekretær, er generelt interessert i styrearbeid. Det består av to deler: Gjennomføring og agenda og Protokoll og formalia.

 

Daglig leder og styret

Daglig leder og styret

Kurset passer for deg som er eller skal bli daglig leder. Det er også nyttig for deg som er styreleder, styremedlem eller er generelt interessert i styrearbeid. Det består av tre deler: Rolle og ansvar, Oppgaver og rapportering og Ansettelse, krav og lojalitet.