My Favourite Campus - NooA nyhedsbrev

NooA Nyhedsbrev på dansk, Desember 2012

NooA Nyhedsbrev

I dette nummer av NooA Nyhedsbrev

  • Leder: NooAs aktiviteter i Danmark
  • FLUID – Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark
  • Forfatterskole.dk introducerer skrivekurser på norsk og engelsk
  • Første danskere i gang med netlærercertifikat fra NooA
  • Moodle i Danmark
  • Open Educational Resources (OER) i Danmark
  • The Mall

Leder: NooAs aktiviteter i Danmark

I dette første nummer af NooA News har vi speciel fokus på netstudier i Danmark. Derfor vil jeg udfordre det danske fagmiljø til at reflektere over udviklingen, som har fundet sted, siden jeg for ti år siden skrev Utfordringer i dansk nettbasert utdanningog publicerede Søren Nippers personlige betragtninger om: Online Education in Denmark.

AnneFoxAnne Fox er NooAs Partner i Danmark. Hun har arbejdet med e-læring, siden hun flyttede fra England til Danmark i 1993. De første erfaringer med Moodle fik hun i 2002. Som bistående redaktør for dette nummeret af NooA News, har hun også bidraget til at sætte fokus på NooAs aktiviteter i Danmark.

Eftersom dette er det første nummer af NooA News, er det passende med en introduktion til, hvordan det hele startet:

Navnet NooA kom til mig i en forfalden, amerikansk antikvitetsbutik i maj 2012. Der, mellem brugsgenstande, barndomsminder, antikviteter og skrot, åbenbaredes fire træklodser, som klart og tydelig forkyndte det farverige ord, NooA:

NooA klosser

Etter at have vist klodserne til turister og servitricer fra flere lande, erfarede jeg, at navnet var let både at huske og udtale på mange sprog.

Klar til nye udfordringer, bestemte jeg mig for at etablere Campus NooA (Nordic online Academy) som et internationalt  storcenter for netbaserede kurser. Jeg ville starte en internetskole baseret på min lange erfaring som udviklingsleder for NKIs nettskole, mit store internationale netværk og min teori om Kooperativ frihet og transparens i nettbasert utdanning. NooA AS blev dermed etableret, varemærket Campus NooA oprettet og domænenavnet NooA registreret i otte sprogområder. De første lærere og studenter blev optaget i årets sidste kvartal.

NooA havde behov for en læringsplatform og efter at have studeret det internationale Moodle miljø, deltaget i Moodle konferenser, mødt flere Moodle partnere og taget Moodle Course Creator Certificate, er jeg ikke i tvivl om, at Moodle er det rette valget for Campus NooA. Version 2.3 tilfredsstiller de fleste af vore behov, og vi kan benytte os af et imponerende internationalt netværk til at udvikle tjenester, der støtter op om vore specielle mål og teorier om kooperativ frihed i netbaseret uddannelse.

Nu, efter bare nogle få måneders drift, ønsker vi at knytte flere kursusudviklere til os og lærere, som vil tilbyde kurser gennem NooA. Vi er også parate til at tage imod studenter på kurserne, som vises på Campus.NooA.info.

Alle er velkomne til at registrere sig, så de kan teste vore tjenester.

Morten Flate Paulsen

Redaktør af NooA News og daglig leder af NooA

FLUID – Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark

FLUIDCampus NooA er nu medlem af FLUID, en dansk forening for producenter, leverandører og brugere af fleksible uddannelsestilbud. Foreningen har ca. 60 medlemsinstitutioner.

FLUIDs sekretariatsleder, Astrid Berg, ønsker NooA velkommen som nyt medlem og skriver i en e-post at hun: “ser frem til at samarbejde med NooA i forbindelse med fremtidige seminarer og konferenser. NooA er en interessant, ny aktør på det danske markedet og jeg håber virksomheden får nytte af al kundskaben som findes i FLUIDs netværk”.

Forfatterskole.dk introducerer skrivekurser på norsk og engelsk

Forfatterskole

Lars Rudolf Stadil er dansk forfatter med doktorgrad i filosofi. Han er en af grundlæggerne af Forfatterskole.dk og medlem af NooAs Advisory Board. Han fortæller, at Forfatterskole.dk og NooA har underskrevet en samarbejdsaftale om at tilbyde netbaserede skrivekurser på norsk og engelsk. Han tilføjer, at norske og engelske versioner af de tre første kursene er klare til start:

”Vi har arbejdet tæt sammen med NooA for at gøre vore introduktionskurser tilgængelige på norsk og engelsk. Derfor er vi glade for, at vi nå kan tilbyde vore mange norske deltagere mulighed for at følge kursene og få tilbagemeldinger på deres eget modersmål. Vi ser også frem til at tage imod de første deltagere på de engelske kurser.”

Første danskere i gang med netlærer certifikat fra NooA

Kirsten LangeKristin Lange fra Aarhus var vores første danske deltager på kurset: Certificate in Online Teaching. Hun har udviklet Moodle-portalen www.sprogcafe.dk og undervist i spansk, engelsk og dansk både i klasserum og på nettet i tæt på ti år. Hun synes godt om kooperativ læring og IKT-baserede aktiviteter, der opmuntrer studenterne til at tage kontrol med egen læring.

Da NooA News bad Kristin om en kommentar fra sine første erfaringer med NooA, svarede hun:

“Jeg kan lide kursusstrukturen med konkrete opgaver i slutningen af hver studieenhed. I det første modul er opgaverne indledende og lette, så det gik relativt hurtigt at fuldføre dem. I det andet modul er opgaverne mere udfordrende og arbejdskrævende. Deltagerne må lave en disposition og en struktur på kurset, de selv skal udvikle. Desuden må de finde frem til aktuelle læremidler og lave en markedsvurdering. Dette er en interessant udfordring som kræver tid, refleksjon og fokus.

Etter min mening er kurset godt struktureret, og Moodle-platformen ser ud til at fungere godt til quest- og task-baseret læring.”

Moodle i Danmark

Campus NooA har lavet en oversigt over danske udbydere af Moodle-baserede kurser, hvor udgangspunktet var tæt på hundrede installationer, som er registreret på Moodles egen hjemmeside.

Oversigten viser, at Moodle er meget brugt på danske universiteter, og at der er meget fint arbejde, som sker med udgangspunkt i Moodle i Danmark. Både Innowell og At Work er private institutioner, der gør imponerende brug af Moodle, og der er mange andre interessante initiativer som for eksempel  Phasos og eAftenskolen.

Michael PedersenMichael Pedersen fra Akademisk IT ved Roskilde universitet, er en af de ledende Moodle forkæmperne i den danske universitetssektor. Han fortæller, at Moodle bliver brugt som platform for netbaserede læringsaktiviteter ved Aalborg Universitet, Copenhagen Business School, IT Universitetet, Roskilde Universitet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus.

Repræsentanter fra disse uddannelsesinstitutioner mødes 27. november på Roskilde Universitet for at etablere et dansk Moodle netværk. Mødet har også til hensigt at skabe en diskussionsarena med fokus på de pædagogiske udfordringer, universiteterne står overfor, når de skal satse på forskningsbaseret undervisning på internettet.

Open Educational Resources (OER) i Danmark

Campus NooA har gennemført en kortlægning af Open Educational Resources (OER) for det Europæiske POERUP prosjekt, og her er en opsummering af nogle interessante danske resurser, som er beskrevet nærmere i projektets Wiki:

www.emu.dk er den centrale, offentlige portal for læringsresurser i Danmark. Den drives af UNI∙C, en virksomhed som leverer IKT-relaterede tjenester til det danske uddannelsesdepartement. Netstedet samler flere portaler med læringsresurser, blandt andet Materialeplatformen og E-museum.

Materialeplatformen er en national samling af danske læringsresurser for både elever, lærere og indholdsleverandører. Netstedet inkluderer sammendrag af alle læringsresurser, der inkluderer professionelle multimedieelementer, publikationer og inspirationsmateriale for lærere.

http://e-museum.emu.dk er et netbaseret museumsinitiativ støttet af departementerne for uddannelse og kultur og indeholder pædagogiske præsentationer af digitalt indhold fra museer og videnskabelige institutioner. Web-stedet gør det mulig for publikum at besøge museer langt hjemmefra. Målet er at lette tilgængeligheden til netbaserede udstillinger og udvikle læringsresurser specielt rettet mod uddannelsessystemet.

DR tilbyder akademiske forelæsninger via portalen Danskernes akademi, hvor målsætningen er at formidle forskningsbaseret kundskab til offentligheden.

Sundhed.dk er portalen for det danske sundhedsvæsen. Bag initiativet står staten, regionerne og kommunerne. Portalen indeholder omfattende information om helse, medicin, sygdommer osv. for både patienter og det sundhedsfaglige personale.

www.duda.dk er et omfattende netsted med links til læringsresurser for skolebarn, forældre og lærere. Det er et privat initiativ som familien Jensen har drevet siden 2002. I følge netstedets egne oplysninger, havde portalen 10.000 links og 5.000.000 sidevisninger i 2010.

Tre nyttige netsteder for matematik er: http://matematikonline.dk, http://ga.randers-hf-vuc.dk/matlex/  og www.matematikbanken.dk/wiki/ .

The Mall

The Mall udvikles som et åbent område, hvor du kan møde ansatte, lærere, studenter og nysgerrige. Der kan du få smagsprøver på NooAs tilbud og finde ud af, hvordan det er at være netstudent. Du får tilgang til The Mall ved at registrere dig på vores website. NooA News distribueres som e-post til alle registrerede medlemmer af the Mall.