NooA-nytt nr. 6, 2017

NooA-nytt nr. 6, 2017

I NooA-nytt nr. 6, 2017 kan du lese om åpning av vårt nettkurs i matematikk 1T og et intervju med læreren på kurset. Les også om vårt gründerprogram for Oslo International Hub, kurs i salgstrening med Askershus Næringshage og internasjonalisering av bedrifter med Asker Næringsråd. Husk at oppmeldingsfristen for privatisteksamen går ut 15. september.

Matematikk 1T

Matematikk 1TMatematikk 1T på NooA Videregående skole er nå åpen for påmelding.

Kurset er for deg som vil ha fordypning i realfag. Skal du studere medisin, teknologi eller naturvitenskap? Har du tenkt å ta Matematikk R1 og kanskje R2? Da gir Matematikk 1T på NooA videregående skole deg de nødvendige forkunnskapene.

Les mer om kurset på www.nooa.no/course/matematikk-1t/

Intervju med nettlærer i realfag

Thomas Lervik EngåvollThomas Lervik Engåvoll (se bilde) er utdannet sivilingeniør i ingeniørgeologi fra gamle NTH. Han har tatt videreutdanning i fysikk og  kjemi på UiO, pedagogikk og Smart læring og digital kompetanse  på NTNU og IKT i Læring ved HiST. De siste ti årene har han jobbet som lærer i realfag på Røros videregående skole og underviser i tillegg i naturfag ved nettskolen i Trøndelag. På Campus NooA er han kursutvikler og lærer i Fysikk 1 og lærer i Matematikk 1T.

Les hele intervjuet på www.nooa.no/realfag/

Startup Forum for Oslo International Hub

Paul BøDen 12. september startet 26 deltakere fra 15 land på Startup Forum som en del av Oslo International Hub’s gründerprogram for høsten 2017. Startup Forum er et kursopplegg for internasjonale entreprenører utviklet av Paul Bø (se bilde) fra Inclusion i samarbeid mellom Askershus Næringshage, Asker Næringsråd og NooA.

Les mer om Startup Forum på www.nooa.no/course/startup-course/

Salgstrening

Salgstrening

Den 13. september startet 20 deltakere på nytt kurs i salgstrening der Jens T. Kanden leder seks halvdagssamlinger i lokalene til Asker Næringshage.

Kursdeltakerne bruker NooAs læringsplattform og vi har ambisjoner om å tilby kurset som et rent nettkurs senere.

Les mer om kurset i salgstrening på www.nooa.no/course/salgstrening/

Internasjonalisering av bedrifter

Internasjonalisering av bedrifter - nettkurs fra Asker Næringsråd og Campus NooADen 20. september starter kurset Internasjonalisering av bedrifter i samarbeid med Asker Næringsråd. Det er et komprimert, internasjonalt vekstprogram for regionale bedrifter med internasjonale ambisjoner.  Kurset gjennomføres med 4 halvdagssamlinger i Asker.

Les mer om kurset på www.nooa.no/course/internasjonalisering-av-bedrifter/

Husk fristen for oppmelding til eksamen

Lykke til med eksamen

Vi minner om at 15. september er fristen for oppmelding til privatisteksamen på videregående skole.

Les mer på www.nooa.no/eksamen-h17/