NooA Nyhetsbrev - My Favourite Campus

NooA Nyhetsbrev på norsk, Desember 2012

I dette nummeret av NooA Nyhetsbrev

  • Leder: NooAs aktiviteter i Danmark
  • FLUID – Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark
  • Forfatterskole.dk introduserer skrivekurs på norsk og engelsk
  • Første danske i gang med nettlærersertifikat fra NooA
  • Moodle i Danmark
  • Open Educational Resources (OER) i Danmark
  • The Mall

Leder: NooAs aktiviteter i Danmark

I dette første nummeret av NooA Nyhetsbrev, har vi spesiell fokus på nettstudier i Danmark. Derfor vil jeg utfordre det danske fagmiljøet til å reflektere over utviklingen som har skjedd siden jeg for ti år siden skrev Utfordringer i dansk nettbasert utdanning og publiserte Søren Nippers personlige betraktninger om: Online Education in Denmark.

Anne FoxAnne Fox er NooAs Partner i Danmark. Hun har arbeidet med e-læring siden hun flyttet fra England til Danmark i 1993. De første erfaringene med Moodle fikk hun i 2002. Som bistående redaktør for dette nummeret av NooA News, har hun også bidratt til å sette fokus på NooAs aktiviteter i Danmark.

Siden dette er det aller første nummeret av NooA News, er det betimelig med en introduksjon til hvordan det hele startet:

Navnet NooA kom til meg i en forfallen, amerikansk antikvitetssjappe i mai 2012. Der, mellom bruksgjenstander, barndomsminner, antikviteter, og skrot, åpenbarte det seg fire treklosser som klart og tydelig forkynte det fargerike ordet NooA:

Etter å ha vist klossene til bartendere og servitører fra flere land, forsto jeg at navnet var lett både å huske og uttale på mange språk.

Klar for nye utfordringer, bestemte jeg meg for å etablere Campus NooA (Nordic online Academy) som et internasjonalt storsenter for nettkurs. Jeg ville starte en egen nettskole basert på min lange erfaring som utviklingsleder for NKIs nettskole, mitt store internasjonale nettverk og min teori om Kooperativ frihet og transparens i nettbasert utdanning. NooA AS ble dermed etablert, varemerket Campus NooA opprettet og domenenavnet NooA registrert i åtte språkområder. De første lærerne og studentene ble innrullert i årets siste kvartal.

NooA trengte en læringsplattform, og etter å ha studert det internasjonale Moodle miljøet, deltatt på Moodle konferanser, møtt flere Moodle partnere og tatt Moodle Course Creator Certificate, er jeg ikke i tvil om at Moodle er det rette valget for Campus NooA. Versjon 2,3 tilfredsstiller de fleste av våre behov, og vi kan benytte oss av et imponerende internasjonalt nettverk for å utvikle tjenester som støtter opp om våre spesielle mål og teorier om kooperativ frihet i nettbasert utdanning.

Nå, etter bare noen få måneders drift, ønsker vi å knytte til oss flere kursutvikler og lærere som vil tilby kurs gjennom NooA. Vi er også klare til å ta imot studenter på kursene som vises på Campus.NooA.info.

Alle er velkomne til å registrere seg slik at de kan teste ut våre tjenester.

Morten Flate Paulsen
Redaktør for NooA News og daglig leder for NooA

FLUID – Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark

FLUIDCampus NooA er nå medlem av FLUID, en dansk forening for produsenter, leverandører og brukere av fleksible utdanningstilbud. Foreningen har ca 60 medlemsinstitusjoner.

FLUIDs sekretariatsleder, Astrid Berg, ønsker NooA velkommen som nytt medlem og skriver i en e-post at hun: “ser frem til å samarbeide med NooA i forbindelse med fremtidige seminarer og konferanser. NooA er en interessant, ny aktør på det danske markedet og jeg håper virksomheten får nytte av all kunnskapen som finnes i FLUIDs nettverk”.

Forfatterskole.dk introduserer skrivekurs på norsk og engelsk

ForfatterskoleLars Rudolf Stadil er dansk forfatter med doktorgrad i filosofi. Han er en av grunnleggerne av Forfatterskole.dk og medlem av NooAs Advisory Board. Han forteller at Forfatterskole.dk og NooA har signert en samarbeidsavtale om å tilby nettbaserte skrivekurs på norsk og engelsk. Han legger også til at norske og engelske versjoner av de tre første kursene er klare til start:

”Vi har arbeidet tett med NooA for å gjøre våre introduksjonskurs tilgjengelige på norsk og engelsk. Derfor er vi glade for at vi nå kan tilby våre mange norske deltakere mulighet til å følge kursene og få tilbakemeldinger på sitt eget morsmål. Vi ser også frem til å ta imot de første deltakerne på de engelske kursene.”

Første danske i gang med nettlærersertifikat fra NooA

Kirsten Lange

Kristin Lange fra Aarhus var vår første danske deltaker på kurset: Certificate in Online Teaching. Hun har utviklet Moodle-portalen www.sprogcafe.dk og undervist i spansk, engelsk og dansk både i klasserom og på nett i nærmere ti år. Hun liker godt kooperativ læring og IKT-baserte aktiviteter som oppmuntrer studentene til å ta kontroll med egen læring.

Da NooA News ba Kristin om en kommentar fra sine første erfaringer med NooA, svarte hun:

“Jeg liker kursstrukturen, med konkrete oppgaver i slutten av hver studieenhet. I den første modulen er oppgavene innledende og lette, så det var relativt raskt å fullføre dem. I den andre modulen, er oppgavene mer utfordrende og arbeidskrevende. Deltakerne må lage en disposisjon og en struktur på kurset de selv skal utvikle. I tillegg må de finne frem til aktuelle læremidler og lage en markedsvurdering. Dette er en interessant utfordring som krever tid, refleksjon og fokus.

Etter min  mening, er kurset godt strukturert og Moodle-plattformen ser ut til å fungere bra til quest- og task-based læring.”

Moodle i Danmark

Campus NooA har laget en oversikt over danske tilbydere av Moodle-baserte kurs, der utgangspunktet var nærmere hundre installasjoner som er registrert på Moodles egen nettside.

Oversikten viser at Moodle er mye brukt ved danske universiteter og at det er mye godt arbeid som skjer rundt Moodle i Danmark. Både Innowell og At Work er private institusjoner med imponerende bruk av Moodle, og det er mange andre interessante initiativer som for eksempel  Phasos og eAftenskolen.

Michael PedersenMichael Pedersen, fra Akademisk IT ved Roskilde universitet, er en av de ledende Moodle forkjemperne i den danske universitetssektoren. Han forteller at Moodle blir brukt som plattform for nettbaserte læringsaktiviteter ved Aalborg universitet, Copenhagen Business School, IT universitetet, Roskilde universitet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus.

Representanter fra disse utdanningsinstitusjonene møtes 27. november på Roskilde universitet for å etablere et dansk Moodle nettverk. Møtet har også til hensikt å skape en diskusjonsarena rundt de pedagogiske utfordringene universitetene står overfor når de skal satse på forskningsbasert undervisning på nett.

Open Educational Resources (OER) i Danmark

Campus NooA har gjennomført en kartlegging av Open Educational Resources (OER) for det Europeiske POERUP prosjektet, og her er oppsummering av noen interessante danske ressurser som er beskrevet nærmere i prosjektets Wiki:

www.emu.dk er den sentrale, offentlige portalen for læringsressurser i Danmark. Den drives av UNI∙C, en virksomhet som leverer IKT-relaterte tjenester til det danske utdanningsdepartementet. Nettstedet samler flere portaler med læringsressurser, blant annet Materialeplatformen og E-museum.

Materialeplatformen er en nasjonal samling av danske læringsressurser for både elever, lærere og innholdsleverandører. Nettstedet inkluderer sammendrag av alle læringsressursene som inkluderer profesjonelle multimedieelemeter, publikasjoner og inspirasjonsmateriale for lærere.

http://e-museum.emu.dk er et nettbasert museumsinitiativ støttet av departementene for utdanning og kultur og inneholder pedagogiske presentasjoner av digitalt innhold fra museer og vitenskaplige institusjoner. Web-stedet gjør det mulig for publikum å besøke museer langt hjemmefra. Målet er å bedre tilgjengeligheten til nettbaserte utstillinger og utvikle læringsressurser spesielt rettet mot utdanningssystemet.

DR tilbyr akademiske forelesninger via portalen Danskernes akademi der målsettingen er å formidle forskningsbasert kunnskap til offentligheten.

Sundhed.dk er portalen for det danske sunnhetsvesenet. Bak initiativet står staten, regionene og kommunene. Portalen inneholder omfattende informasjon om helse, medisiner, sykdommer osv. for både pasienter og helsepersonell.

www.duda.dk er et omfattende nettsted med lenker til læringsressurser for skolebarn, foreldre og lærere. Det er et privat initiativ som familien Jensen har drevet siden 2002. I følge nettstedets egne opplysninger, hadde portalen 10.000 lenker og 5.000.000 sidevisninger i 2010.

Tre nyttige nettsteder for mattematikk er: http://matematikonline.dk, http://ga.randers-hf-vuc.dk/matlex/  og www.matematikbanken.dk/wiki/ .

The Mall

The Mall utvikles som et åpent område der du kan møte ansatte, lærere, studenter og nysgjerrige. Der kan du få smakebiter av NooAs tilbud og finne ut hvordan det er å være nettstudent. Du får tilgang til The Mall ved å registrere deg på våre nettsider, og NooA News distribueres som e-post til alle registrerte medlemmer av the Mall.