Mikrogjesteforelesninger

Mikrogjesteforelesninger

Mikrogjesteforelesninger – et nyord som kan berike klasserommet

Av Morten Flate Paulsen

Høyskoler og fagskoler kan få mer kontakt med arbeidslivet med gjesteforelesninger. Studenter kan inspireres av internasjonale eksperter og gjesteforelesere fra arbeidslivet.

Vi kan enkelt øke omfanget og hyppigheten av dette med mikrogjesteforelesninger – mitt forslag til et nyord jeg ikke  har hørt før. Jeg fant ikke ordet i Google, men det er sikkert inspirert av begrepet nanolæring. Et nyord innen fjernundervisning. Min foreløpige definisjon av en mikrogjesteforelesning er en kort sesjon der en gjesteforeleser presenterer et tema og svarer på spørsmål via et kommunikasjonsmedium. Studentene er vanligvis samlet i et fysisk klasserom, men nettskoler kan nok også legge forholdene til rette for mikrogjesteforelesninger.

Eksempler fra NTNU

Syv fagfolk i mitt nettverk har bidratt med mikroforelesninger i tre klasser Bjørn Klefstad og jeg har hatt i faget bedriftstilpasset e-læring ved NTNU. Her er noen av erfaringene mine:

Fagfolk holder gjerne mikrogjesteforelesninger når de kan snakke om jobben sin eller noe de brenner for. Det krever lite forberedelse, og det er sjelden vanskelig å få inn en 15 minutters mikroforelesning på timeplanen. Om tidsforskjellene er store, kan det være noe vanskeligere å få inn gjesteforelesere fra utlandet.

Den enkleste måten å gjøre dette på er å ringe opp gjesteforeleseren på telefon. Om klasserommet er stort, kan man koble til en enkel høyttaler for høyere lyd. På denne måten hadde vi glede av å høre om Arnt Jensens erfaringer som nettlærer i Byggdrifterfaget og Dan Ove Skaaleruds arbeid med nanolæring i Junglemap. Man bør alltid ha mobiltelefonen som backup om andre løsninger skjærer seg.

Med tilgang til internett kan man også bruke Appear.in og enkelt trekke gjesteforeleseren inn i en videokonferanse. Fordelen med dette er at hverken læreren eller gjesteforeleseren trenger noen spesiell programvare. Læreren kan bare velge en nettadresse og sende den til mikrogjesteforeleseren. Både lyd, video og deling av skjerm virket utmerket da Haakon Meland Eriksen presenterte KS læring for oss.

Læreren kan også trekke mikrogjesteforeleseren inn i klasserommet ved å bruke Skype eller andre videokonferansesystemer. Jeg har gjort dette med flere fagfolk:

Tre tips til deg som vil prøve mikrogjesteforelesninger

  • Informer studentene tidsnok om nettsidene til mikrogjesteforeleseren og det aktuelle temaet slik at de kan forberede spørsmål.
  • Anmod studentene til å stille spørsmål og la dem gjerne bevege seg i klasserommet slik at foreleseren lettere kan se og høre dem.
  • Ha et telefonnummer som backup om andre løsninger svikter.

Fordelene med mikrogjesteforelesninger

Mikroforelesninger har flere fordeler og her er noen av dem i uprioritert rekkefølge:

  • Det blir variasjon i undervisningen
  • Det er svært enkelt å få eksperter fra hele verden inn i klasserommet
  • Studentene kan få oppdatert informasjon fra de beste fagfolkene på aktuelle felt
  • Det koster lite eller ingenting
  • Det øker mulighetene til å få flere kontakter mellom næringslivet og skole, lærere og studenter

Forslag til undersøkelse om mikrogjesteforelesninger

Jeg har gode erfaringer med mikrogjesteforelesninger, men mine masterstudenter i e-læring er relativt få og våre erfaringer er neppe representative for alle fag. Derfor hadde det vært spennende å teste dette ut sammen med flere lærere fra forskjellige fag og skoler.

Kanskje noen kunne tenke seg å lede et prosjekt eller skrive en masteroppgave der studentenes, lærernes og forelesernes erfaringer med mikroforelesninger samles og analyseres? I så fall vil jeg gjerne være med som veileder.