Omtale av Campus NooA i Askeravisen

Lær et fag på nettet

«Lære et fag på nettet» sto i Askeravisen 22. august 2013.

Bildetekst: Her på Askershus ved Drengsrud møtte de hverandre helt tilfeldig, gründer Morten Flate Paulsen og gründer Siri Hjartholm som nå fullfører NooAs første skrivekurs.

I innledningen til artikkelen «Lær et fag på nettet» står det følgende:

Den nettbaserte skolen NooA (Nordic open online Academy) har nå fått sine første elever. Opphavsmannen til den nye skolen er Bæringen Morten Flate Paulsen.

I den nyoppstartede skolen tilbyr han hele 30 ulike kurs. Her kan man ta opp igjen fag fra videregående for å få vitnemål eller man kan gå forfatterskole. NooA tilbyr også kurs for bedrifter og organisasjoner.

Det er langt fra tilfeldig at Flate Paulsen valgte å starte nettopp en slik nettbasert skole. Bæringen er professor i faget og har jobbet for NKI Nettstudier i 30 år. Nå ville han bruke det han har lært og jobbet med der og lage en enda bedre skole selv.

Skolen har et internasjonalt kvalitetsråd, samarbeidspartnere i flere land og planer om å utvikle mange kurs på flere språk. De første 30 kursene er allerede på norsk og engelsk i kurskatalogen. De første kursene som er startet opp inngår i NooAs forfatterskole og NooAs videregående skole.

Uttalelser om skrivekurset

Hjartholm synes oppgavene i kurset er relevante og tilbakemeldingene fra lærerne raske og gode. Flate Paulsen sier at akkurat det er en viktig forutsetning for en god nettskole.