Kursportaler

Kursportaler

Kursportaler på nett.

Det finnes flere gode kursportaler på nett for dem som vil søke etter aktuelle kurs og utdanninger. De har primært fokus på tradisjonelle kurs og utdanninger, men har i økende grad inkludert og gjort det lettere å finne frem til aktuelle nettkurs og studier.

Det er verdt å tenke på at betalingsportalene er avhengige av kursleverandørene betaler for antall kursoppføringer, bannerannonser, omtale i nyhetsbrev etc. og at kursleverandører kan oppleve kursportalene som konkurrenter til egne nettsider. For eksempel vil NooA heller at søk på Google gir treff på www.nooa.no enn på kursportalenes nettsider.

Mange kursleverandører velger derfor å bruke markedsføringsbudsjettet sitt på andre kanaler som for eksempel søkemotoroptimalisering av egne nettsider, Google Adwords og sosiale medier.

Som leverandør av nettkurs, har NooA varierende erfaringer med kursportalene som er omtalt nedenfor. Prisen vi har betalt og vår opplevde nytte av kursportaler og tjenestene de tilbyr oss varierer med antall studenter, besøkende og henvendelser de generere for oss som kursleverandør.

Vi tror likevel at kursportalene er til god nytte for alle som ønsker å finne og sammenlikne aktuelle kurstilbud. Vår opplevelse er at NooA kommer godt ut av å bli sammenliknet med konkurrerende tilbud.

Utdanningsdirektoratets kursportal

Utdanning.no er utdanningsdirektoratets nasjonale nettportal for informasjon om utdanning og yrke, med oversikt over det norske utdanningstilbudet.

Portalen gir oversikt over mer enn 8000 utdanninger i Norge, fra videregående opplæring til høyere utdanning, inkludert fagskoler, folkehøgskoler og etter- og videreutdanningstilbud.

Alle godkjente utdanningsinstitusjoner i Norge kan legge inn og redigere studieinformasjon på vår partnerside. I motsetning til betalingsportalene som er omtalt nedenfor er tjenesten kostnadsfri.

Utdanningsdirektoratets kursportal

Kursguiden

Kursguiden.no er eiet av FrontCore og har sitt kontor i Oslo. På nettsidene sine skriver de:

«Vi har hjulpet kurssøkende å finne kurs siden 2000, og med flere enn 2300 kurstilbydere, er vi best i Norge på det vi driver med. Velg fra over 43 000 kurs fra Norges ledende kurstilbydere innenfor alle kurskategorier».

Kursguiden

Kursagenten

Kursagenten.no er et norsk selskap med adresse på Nesbru. De omtaler seg slik på sine nettsider:

«Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner».

Studentum

Studentum.no er opprinnelig et svensk selskap med kontor i Norge og flere andre land. På nettsidene sine skriver de:

«Educations Media Group – gruppen bak Studentum.no – er markedsledende på markedsføring av utdanning i Nord-Europa. I tillegg til Norge, opererer EMG i alle nordiske land, Tyskland, Frankrike, Nederland, USA og Storbritannia».

Studentum

Studyportals

Studyportals.com kan være et godt utgangspunt for den som vil lete etter kurs og studier i flere land. På sine nettsider skriver de følgende:

«Studyportals began as a spin-off from a couple of large international study associations. It was born out of frustration, a total lack of information and overview of the fast-growing number of international Master’s programmes in Europe. In 2007, Mastersportal was developed and proved to be a roaring success. Soon after, Bachelors, PhD, Short Courses, Distance Learning and Preparation courses portals followed suit. In 2018, we helped over 36 million students around the world to explore study programmes and make an informed choice, throughout over 190,000 courses at 3,200+ educational institutes across 110 countries».

Studyportals