NooA klosser - Historien bak Campus NooA

Historien bak Campus NooA

Den originale historien bak Campus NooA

Av Morten Flate Paulsen

NooA kom til meg i en forfallen, amerikansk antikvitetssjappe i mai 2012. Der, mellom bruksgjenstander, barndomsminner, antikviteter og skrot, åpenbarte det seg fire treklosser som klart og tydelig forkynte det fargerike ordet NooA.

Etter å ha vist klossene til hotellansatte og servitører fra flere land, forsto jeg at navnet var lett å huske og uttale på mange språk.

Klar for nye utfordringer, bestemte jeg meg for å etablere Campus NooA (Nordic open online Academy) som et internasjonalt storsenter for nettkurs. Jeg ville starte en egen nettskole basert på min lange erfaring som utviklingsleder for NKIs nettskole, mitt store internasjonale nettverk og min teori om kooperativ frihet og transparens i nettbasert utdanning. NooA AS ble dermed etablert, varemerket Campus NooA opprettet og domenenavnet NooA registrert i åtte språkområder. De første lærerne og studentene ble innrullert i årets siste kvartal.

Læringsplattform

NooA trengte en læringsplattform, og etter å ha studert det internasjonale Moodle miljøet, deltatt på Moodle konferanser, møtt flere Moodle partnere og tatt Moodle Course Creator Certificate, er jeg ikke i tvil om at Moodle er det rette valget for NooA. Versjon 2,3 tilfredsstiller de fleste av våre behov og vi kan benytte oss av et imponerende internasjonalt nettverk for å utvikle tjenester som støtter opp om våre spesielle mål og teorier om kooperativ frihet i nettbasert utdanning.

Moodle er en av verdens ledende læringsplattformer med svært mange installasjoner. På nettsidene sine hevder de å ha over 70.000 registrerte installasjoner i mer enn 200 land. Moodle er valgt av mange ledende nettskoler som for eksempel Open University i England, Athabasca University i Canada og Universidade Aberta i Portugal. Systemet ser også ut til å være på frammarsj i Skandinavia og står for eksempel sterkt i den danske universitetssektoren.

Campus NooA har inngått samarbeid med eFaktor  om teknisk drift, support og utvikling. eFaktor har i flere år levert tilsvarende tjenester til mange betydelige norske kursleverandører, og jeg mener eFaktor er Norges desidert mest kompetente selskapet på denne læringsplattformen.

Organisering og nøkkelpersoner

Vi har knyttet til oss et nettverk av kompetente eksperter og partnere som vil bidra til utvikling, drift og kvalitetssikring gjennom NooAs International Advisory Board, Internasjonale partnere og Kvalitetsråd. Medlemmene er presentert på våre nettsider.

NooAs internasjonale partnere  er våre representanter i de språkområdene Campus NooA utvikler og tilbyr nettkurs og nettstudier. Partnerne skal bidra til å hjelpe norske leverandører av nettkurs inn på nye markeder. De skal oversette og tilpasse kurs, markedsføre dem og følge opp lærere og studenter i sitt språkområde. De skal også bidra til å gjøre flere gode nettkurs tilgjengelige i Norge.

NooA har etablert et rådgivende organ som skal bestå av eksperter innen utdanning i kombinasjon med fagområder som miljøvern, kunst, litteratur, teknologi, sosiale medier, sosialt entreprenørskap, hjelpearbeid og andre ideelle formål. Medlemmene skal bistå Campus NooA med råd med bakgrunn i sine fagområder, miljøer og kulturer.

Campus NooA har også etablert et eget kvalitetsråd. Rådets mandat er å følge opp og sette fokus på kvalitet i alle ledd. Medlemmene er valgt med tanke på å gi rådet omfattende og kompletterende kompetanse innen kvalitet i nettbasert utdanning.

NooAs innholdspartnere er institusjoner, bedrifter og enkeltmennesker som leverer nettkurs i samarbeid med NooA. Vi samarbeider med mindre skandinaviske leverandører av nettkurs som ønsker hjelp til å videreutvikle tilbudene sine, oversette dem til norsk og nå ut til et større marked. Vi har allerede underskrevet avtaler om 30 kurs og er interessert i flere slike samarbeidsavtaler.

The Mall utvikles som et åpent område der du kan møte ansatte, lærere, studenter og nysgjerrige. Der kan du få smakebiter av NooAs tilbud og finne ut hvordan det er å være nettstudent. Du får tilgang til The Mall og vårt nyhetsbrev NooA News ved å registrere deg på våre nettsider.