God Påske

God Påske: NooA-nytt nr. 3, 2020

God Påske: NooA-nytt nr. 3, 2020

God påske til alle studenter og lærere. Vi holder som vanlig åpent alle dager i påsken.

 

Dette nyhetsbrevet inneholder informasjon vi håper kan være til nytte i denne «innadventstiden».

  • Kommentarer og erfaringer fra NooAs nettlærere
  • Kan avlyste kurs bli til nettkurs?
  • Bransjeorganisasjonene informerer om nettstudier
  • Husk å holde sosial avstand

Kommentarer og erfaringer fra NooAs nettlærere

Koronalæring

Flere av NooAs nettlærere har skrevet innlegg om hvordan det er å være nettlærer og nettstudent i disse koronatider. Her er noen utdrag:

Arnt Edmund Jensen er lærer i byggdrifterfaget på NooA videregående skole.

Det er nå det gjelder byggdriftere! Det er nå vi skal vise hvorfor fagbrevet vårt er så viktig. Jeg husker godt den gangen vi satt i Fagforbundets faggruppe for vaktmestere og fikk i oppdrag å lage en liste over oppgaver som vaktmesteren utførte av betydning for folks helse i offentlige og ikke offentlige bygg.

Les hele innlegget på https://www.facebook.com/CampusNooa/

Leif Harboe er nettlærer i norsk og tysk på NooA videregående skole. Han har skrevet et blogginnlegg om hva som er god nettlæring i disse koronatider.

I innlegget hevder han blant annet at hjemmeskole kan gi nyttige erfaringer om hvordan man kan studere og lære senere i livet.

Les hele innlegget på https://leifh.blogspot.com/2020/03/hva-er-god-nettlring.html

Alan Kristensen er nettlærer på historie og samfunnsfag på NooA videregående skole

Jeg er en av nettlærerne hos Campus NooA, underviser i historie og samfunnsfag innenfor videregående opplæring, og jobber ved siden av som vanlig lærer i ordinær skole. Litt spesielt å nå være nettlærer på heltid, i alle fall, siden vi jo nå har stengt den vanlige skolen vår, og vi nå kommuniserer med elevene og kollegaene våre gjennom telefon og digitale læringsplattformer.

Men du verden så spennende også da dette med å være nettlærer og drive på med slike fleksible undervisningsformer, som vi jo driver på med hos Campus NooA hele tiden, der vi legger vekt på dette med fleksibilitet, struktur, tilpasset opplæring og individuell veiledning med vekt på å være positive, se muligheter og inspirere til læring. Jeg håper jo selvsagt at verden og landet vårt så fort som mulig kommer tilbake til normalen etter dette med corona-viruset, men inntil da må vi bare prøve å gjøre det beste ut av det, og sånn sett er det jo en fin mulighet for flere «vanlige» lærere å prøve dette med å være nettlærere. For det er spennende, og jeg er sikker på at vi som jobber i vanlig skole til daglig kommer til å ta med oss nyttige erfaringer som «nettlærere» når vi returnerer til de fysiske skolene våre etter hvert.

Stig Berthelsen Wagner er lærer på NooAs nettkurs for helsefagarbeidere og barne og ungdomsarbeidere.

Jeg har lang erfaring med å være nettlærer, men lite erfaring av å være nettstudent, i alle fall inntil Covid-19 epidemien slo til for fullt. Den største endringen jeg merker med tanke på å være klasseromsstudent og nettstudent er at nå er alt opp til meg selv. Jeg må ikke stå opp tidlig for å gå på forelesning. Jeg må ikke stille forberedt til kurs der lærer kan peke på deg og stille spørsmål som du ikke har svar på. Det er dermed lett å falle inn i et slapt mønster. Det er da svært viktig å sette opp en timeplan for lesing og følge den.

Les hele innlegget på https://www.facebook.com/CampusNooa/

Kan avlyste kurs bli til nettkurs?

Kan avlyste kurs bli til nettkurs

Koronaepidemien byr på store utfordringer for både kursarrangører og kursdeltakere. Utallige kurs blir nå avlyst eller utsatt på ubestemt tid. Samtidig har mange voksne både tid og lyst til faglig oppdatering når de er isolert hjemme.

Da er det verdt å vurdere et samarbeid med nettskolen NooA.

NooA har allerede mer enn 100 nettkurs man gjennomføre når og hvor man vil. Alle kan melde seg på og begynne med en gang. Vi kan skreddersy opplegg for bedrifter og virksomheter som ønsker å melde på flere ansatte samtidig.

Vi samarbeider også med mange om utvikling av nye kurs. Å lage nettkurs av ditt kursinnhold kan være raskere og rimeligere enn du tror.

Ta kontakt med oss på post@nooa.no eller www.nooa.no for mer informasjon.

Bransjeorganisasjonene informerer om nettstudier

Bransjeorganisasjoner

NooA er medlem av fire bransjeorganisasjoner som nå jobber hardt for å nå ut med nyttig og oppdatert informasjon om nettstudier. Interesserte oppfordres til å sjekke ut deres hjemmesider:

FUN – Fleksibel utdanning Norge

FLUID – Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark

EDEN – European Distance and E-learning Network

ICDE – International Council for Open and Distance Education

Husk å holde sosial avstand

Flere virksomheter lager nå varianter av sine logoer for å minne folk om å holde sosial avstand. Her er vårt bidrag.

Logo med avstand