Kristin Manger Lindner - Fortellervinkler om skrivekurs, Fortellervinkler og manuskriptkurs

Fortellervinkler om NooAs skrivekurs

Fortellervinkler om NooAs skrivekurs

Kristin Manger Lindner er nettopp ferdig med Fortellervinkler, det fjerde av de fem kursene på NooAs Forfatterskole.

– For en opplevelse det har vært. De foregående tre kursene danner selvfølgelig grunnlaget for å kunne gjennomføre Fortellervinkler, men innfallsvinkelen, formen på det jeg vil formidle og de forskjellige teknikkene i dette skrivekurset har vært utrolig fascinerende og lærerike.

– Jeg likte også tankedelingsoppgavene som oppfordrer til å lete i litteratur som allerede eksisterer for å finne frem de fortellervinklene skrivekurset tar for seg.

– Drømmer, sanser, fortellervinkler og mye annet er blitt behandlet på en fantastisk måte. I tillegg vil jeg gjerne lære mer om hvordan man får dialog mellom karakterene til å fungere, være troverdig, humoristisk, konfliktskapende osv.

– Det er underlig å være kommet så langt, givende og litt rart på samme tid. Mitt første manuskript med NooAs lærdom i bagasjen er klar til å skrives. Jeg har satt meg som mål å levere det til en skrivekonkurranse. Utover dette er jeg i gang med å strukturere flere andre grovskisser til både barne- og voksenromaner.

– Nå er jeg veldig interessert i å gå videre med det siste kurset i NooAs Forfatterskole, og avslutningsvis må jeg rose læreren min, Nina Zoë Jørstad, nok en gang. Hun har vært fantastisk i sin veiledning og motivering hele veien.

Fortellervinkler inngår i Campus NooAs samarbeide med Forfatterskole.dk om skrivekurs på nett.