Forfatterskolen - Faksimile om forfatterskole på nett

Forfatterskole på nettet

Forfatterskole på nettet

Les denne redaksjonelle annonsen i kursbilaget til bladet Kunst. November 2013.

Campus NooA (Nordic open online Academy) har etablert en egen forfatterskole og lansert nærmere 50 nye nettkurs siden starten i 2012.

Campus NooA (www.nooa.no) ønsker å tilby studentene fleksible og gode nettkurs med de beste digitale lærerne og aktiv bruk av sosiale medier – til konkurransedyktige priser. Et av satsingsområdene er NooAs Forfatterskole som består av fem kurs som tilbys både på norsk, engelsk og dansk. Deltakerne kan studere hjemme og begynne med det kurset som passer dem best. De velger selv når de skal starte og hvor raskt de vil gå frem.
Nina Zoë Jørstad, kan du som er nettlærere si litt om skrivekursene?

– Så langt underviser jeg i Skrivekurs I og II, Mesterklassen og Fortellervinkler. Deltakerne får oppgaver som jeg besvarer innen 24 timer. De har også anledning til å delta i et læringsfellesskap så vel som i Writers’ Lounge der de kan dele erfaringer og ideer med likesinnede på ulike nivåer i både de norske og engelskspråklige skrivekursene.

– Kursene består av nyttige teorier og uvurderlig praksis, de egner seg for alle som vil bli bedre til å skrive og formidle et budskap. For meg er det inspirerende å se hvor raskt deltakerne utvikler sine ferdigheter gjennom kursene.

Hva skiller de nettbaserte kursene fra andre skrivekurs?

– Tankedelingsoppgavene i læringsfellesskapet kan forsterke selvtillit og troen på egne ideer. Jeg har også min egen blogg/nettside der jeg legger ut oppgaver som kompletterer NooAs oppgaver. I tillegg legger jeg ut artikler og videointervjuer med forfattere fra filmens og litteraturens verden. Der er det mange nyttige tips for det skrivende menneske.

– Jeg har vært kursleder i kreativ skriving i mange år, og benytter meg av kunnskap fra mitt tidligere yrke som skuespiller, egen skriving og skriveseminarer. Digital undervisning er inspirerende, fordi det handler om å inspirere og bygge fjerntillit. Forutinntatte holdninger basert på utseende, toneleie og atferd får ingen grobunn i fjernundervisning, og det er spennende i seg selv. For meg er det vesentlig å gjøre deltakerne oppmerksomme på sine bevisste og ubevisste ferdigheter, og samtidig gi dem konkrete forslag til forbedring. Jeg håper at noe av den kunnskapen jeg har samlet i årenes løp kan være til nytte for deltakerne mine.
Kristin Manger Lindner, hva gjør læreren din for å motivere studentene?

– Jeg har en super nettlærer som er ærlig, oppbyggende og konstruktivt kritisk der det er nødvendig. Dessuten gir hun tydelige tilbakemeldinger på det jeg skriver. Hvis noe ikke er bra påpeker hun hva det er og forklarer hvorfor. Videre kommer hun med forslag til hvordan jeg kan gjøre det annerledes. Hvis noe er bra roser hun meg og forteller hva hun opplever/føler som leser. Etter hvert som jeg beveger meg videre i kursene kommer hun også med gode overordnede innspill til hvordan man som forfatter kan tenke og forholde seg ikke bare til enkelte oppgaver men til en helhetlig historie. Det er verdifullt.

Hvordan utnytter du fleksibiliteten ved Campus NooA?

– Jeg har alltid med meg en notatbok hvor jeg skriver ned ideer og tanker til oppgaver jeg jobber med. For meg er det naturlig å studere rammen rundt enhver situasjon jeg får i oppgave å skrive om og det kan være alt fra å surfe på nett, besøke kunstgallerier, observere mennesker på kafeer, flyplasser og andre steder hvor det er mye som skjer og den menneskelige natur får fritt spillerom.

– Jeg har perioder hvor jeg kan bruke mye tid på å skrive og andre hvor det er helt umulig. Dette utgjør ingen hindring når man er student ved NooA. Jeg sender inn oppgaver når jeg er klar til det og læreren min kommer med tilbakemelding kort tid etterpå. Ved å tilpasse kurset til hverdagen min fungerer jeg som en effektiv student uten å miste verdifull informasjon når jeg må vente en uke eller to før jeg sender inn neste oppgave.

– Jeg er positivt overrasket over hvor lett det var å komme i gang og hvor fort det har gått å lære. Det at hele studiet er tilrettelagt på en måte som gjør at jeg jobber når jeg har tid fjerner stress og gjør at jeg kan konsentrere meg hundre prosent om skrivingen og ikke andre faktorer.

– Mitt mål er helt klart å skrive mine egne bøker. Jeg er allerede i gang og kursene jeg tar gjennom Forfatterskolen er en fantastisk hjelp. Ikke bare har jeg lært å plukke bort uvaner og videreutvikle det jeg allerede gjør bra. Kursene gir en fantastisk innsikt i skrivestil, sjangere, verktøy og teknikker. Jeg er snart ferdig med det fjerde kurset og kommer til å ta alle fem fordi jeg ser hvordan skrivingen min utvikler seg fra kurs til kurs.

Fakta om Campus NooA – www.nooa.no

Campus NooA ble etablert av professor Morten Flate Paulsen i 2012. Han var Europas første nettlærer på Norges første nettskole i 1987. Etter 25 års innsats i bransjen, startet han i fjor Campus NooA for å følge drømmen om å lage verdens beste nettskole. Skolen benytter læringsplattformen Moodle som gir studentene gode muligheter både for individuelt arbeid og til fellesskap med andre i diskusjonsforumer, bloggoppgaver og tankedelingsoppgaver.

Campus NooA har ambisjoner om å bli et internasjonalt senter for nettkurs og nettstudier. Skolen har opprettet en skandinavisk studentkommisjon, etablert et internasjonalt kvalitetsråd og et rådgivende organ med internasjonale eksperter og engasjert partnere i flere land. Skolen samarbeider med institusjoner, organisasjoner og lærere om å utvikle mange kurs på flere språk. De første 30 kursene er allerede klare på norsk og engelsk i NooAs flerspråklige læringsplattform. De fleste av kursene inngår foreløpig i NooAs Forfatterskole og NooAs Videregående skole.


Les mer om kursene på Forfatterskolen