Kristin Manger Lindner - Fortellervinkler om skrivekurs, Fortellervinkler og manuskriptkurs

Erfaringer fra manuskriptkurs på forfatterskolen

Intervju om manuskriptkurs på NooAs Forfatterskole

Kristin Manger Lindner har nå fullført alle fem kursene på vår forfatterskole. Det siste av de fem kursene, NooAs manuskriptkurs, er laget for dem som har ambisjon om å få utgitt et manuskriptet, eller har fått det i retur fra en forlegger. I forfatterskolens manuskriptkurs får man sin egen skrivecoach som hjelper med handlingen, persongalleriet, den dramatiske strukturen, kjøreplanen og baksideteksten.

Vi har derfor benyttet anledningen til å stille Kristin noen spørsmål om skolens manuskriptkurs.

Hvilke tanker har du gjort deg om forfatterskolens manuskriptkurs?

Selv om jeg allerede var i gang med et manuskript, var det gull verdt å få en kjøreplan for hvordan man planlegger og angriper et slikt prosjekt. Veilederen min, Nina Zoë Jørstad, bekreftet at jeg var på rett vei og hadde tenkt riktig. Detaljnivået og strukturen ble forsterket gjennom hennes manuskriptkurs og det ga meg en flott oversikt over hvordan jeg skal angripe neste manuskript – noe jeg vil gjøre ganske snart.

Hva tenker du om mulighetene for åpne konsultasjoner som er lagt inn i forfatterskolens manuskriptkurs?

Det jeg dessverre ikke fikk gjort bruk av var de tre konsultasjonene, nettopp fordi jeg allerede var kommet så langt med manuskriptet mitt. Men jeg tror allikevel at det er et godt hjelpemiddel for de som starter på begynnelsen med et manuskript. Dette er faktisk noe jeg godt kunne ha tenkt meg i de andre modulene, muligheten til dialog utover de helt spesifikke oppgavene, eller en dialog basert på kommentarene jeg fikk til de spesifikke oppgavene. Men dette kan antakelig også ivaretas i Writer Lounge som NooA har opprettet nå.

Hva synes du om innholdet i forfatterskolens manuskriptkurs som presenteres på både norsk, svensk og engelsk?

Innholdet i forfatterskolens manuskriptkurs er helt topp. Det eneste jeg er usikker på er layoutet der både norsk, svensk og engelsk versjon er tilgjengelig i kurset. Det å skulle la to bokser stå urørt (i mitt tilfelle svensk og engelsk) hver gang man går videre til neste studieenhet, gir fornemmelsen av ikke å bli helt ferdig og kan muligens oppfattes som en “billigløsning” hvor alle muligheter er stappet inn på en side. Men dette er selvsagt min subjektive oppfatning – og det kan jo være berikende med et større skandinavisk studentmiljø etter hvert som det kommer inn flere som vil skrive på svensk og engelsk.

Hva synes du om tilbakemeldingene fra veilederen din?

Igjen vil jeg berømme Nina for hennes enestående evne til å veilede og inspirere. Hennes “stemme” har vært med meg hele tiden mens jeg skrev mitt første manuskript. Jeg er veldig glad for at jeg valgte NooA av de on-line mulighetene som fantes på nett. Forfatterskolen har vært helt ideelt for meg og mine behov.

Manuskriptkurs er ett av skrivekursene som inngår i samarbeidet mellom Campus NooA og Forfatterskole.dk


 

Se kursene på Forfatterskolen