Daglig leder og rektor i NooA, Morten Flate Paulsen og daglig leder i AOF Haugaland, Sigmund Fosse ser fram til godt samarbeid om enda bedre læringsopplevelser!

AOF Haugaland satser på nettundervisning med NooA

Daglig leder og rektor i NooA, Morten Flate Paulsen og daglig leder i AOF Haugaland, Sigmund Fosse ser fram til godt samarbeid om enda bedre læringsopplevelser!

-Vi har ambisjoner om å bli en betydelig aktør innen nettundervisning og ser frem til å foredle og utvikle produkter og teknologi som gjør læringsopplevelsen stadig bedre, sier Sigmund Fosse, daglige leder i AOF Haugaland.

AOF Haugaland har vokst frem som en betydelig aktør innen undervisning av både videregående fag, fagskole, etterutdanning og andre kurs.  Hver uke finner over 550 elever veien til AOF Haugalands lokaler i Haraldsgata i Haugesund. Hele 187 lærere er engasjert i ulike stillingsstørrelser for å dekke spennvidden i undervisningstilbudet. AOF Haugaland er en ideell virksomhet og er den største i sitt slag i vår region, målt i antall deltakere. Dette gjør AOF til en aktør av betydelig størrelse sammenlignet med det offentlige tilbudet.

Nå satser AOF Haugaland på nettstudier. I NooA fant vi en aktør som både utfyller oss og kompletterer oss, forteller Fosse.

-Det er flere grunner til at vi nå går inn i NooA og satser på nett. Samfunnet er i endring og folk er vant til å jobbe via nett. På samme måte som vi vil se tv, film og lytte til musikk når vi vil, vil vi også studere når vi vil. Vi ønsker å nå de som har vanskeligheter med å rekke undervisningen. Det kan skyldes lang kjøreavstand, at man jobber offshore, at man jobber på kveldstid eller kanskje fordi man rett og slett foretrekker nettstudier, forteller Fosse.

AOF har gjennom en årrekke bygget opp kompetanse på undervisning og tilpasset opplegg til ulike elevgrupper.

-Klasserommet og relasjonen mellom lærer og elever, og miljøet elevene imellom kommer alltid til å være viktig for oss. Det er akkurat denne kompetansen vi tar med oss inn i NooA når vi skal utvikle nettstudier videre. Kombinasjoner og hybridversjoner mellom nett- og vanlig klasseromsundervisning er et område med enorme muligheter, forklarer Fosse.

Det er Morten Flate Paulsen, etablereren og eieren av NooA som nå blir Sigmund Fosses og AOFs nye allierte. Paulsen er en autoritet på nettundervisning og har en doktorgrad i nettbasert læring. Paulsen var blant de aller første nett-lærerne i Europa og startet allerede i 1987 og har også hatt en rekke verv i internasjonale organisasjoner som jobber med nettbasert læring.

– Jeg har alltid vært brennende engasjert i hvordan vi kan bruke teknologi til å skape gode læringsopplevelser. Sammen med AOF tror jeg NooA skal løfte seg og at vi finner de beste løsningene for de som vil lære mer, sier Morten Flate Paulsen som ser frem til det nære samarbeidet med AOF Haugaland.

Selskapet AOF går inn i en rutinert aktør innen nettundervisning. NooA fikk offentlig godkjenning som nettskole i 2012 og har 3000 brukere, fordelt på 46 land.

AOF Haugaland har kjøpt seg inn i NooA. Etter oppkjøpet eier AOF 65 prosent av aksjene. NOOAs hovedkontor skal ligge i Kragerø, men kommunikasjonen med AOF blir hyppig – både i Haugesund og naturligvis via nettmøter.