Intervju med Morten Flate Paulsen

Abelialederen Morten F. Paulsen, Campus NooA

Intervju med Morten Flate Paulsen

Intervjuet starter slik:

Nå konsentrerer Flate Paulsen seg om å bygge opp Campus NooA som et internasjonalt senter for nettkurs og nettstudier. Han har nylig avsluttet en treårsperiode som president for European Distance and E-learning Network, (EDEN).

Hva er din ledelsesfilosofi?

Da jeg ble valgt til president i EDEN (European Distance and E-learning Network) uttalte jeg at: «My favourite e-learning words are: cooperation, freedom, transparency and celebration». Slik vil jeg også at filosofien ved Campus NooA skal være. Dette er forankret i min teori om kooperativ frihet og transparens i nettbasert utdanning. Der argumenterer jeg for at voksne mennesker med jobb- og familieforpliktelser trenger stor frihet til å studere når og hvor de vil. Samtidig må vi utnytte moderne teknologiske og pedagogiske muligheter til å gi dem tilgang til et godt faglig og sosialt læringsnettverk.

Norske skoleledere må nå forholde seg til at flere nettskoler tilbyr gode nettstudier som både er kostnadseffektive, fleksible og sosiale.

Les Abelias artikkel. 15. august 2013.