Kontrakt med portalregler, nettvettregler og studiebestemmelser

Vår kontrakt beskriver både brukernes forpliktelser og studiebestemmelsene som gjelder for dem som melder seg på nettkurs og nettstudier ved Campus NooA.

Alle brukere av NooAs læringsportal forplikter seg til å følge NooAs portal- og nettvettregler. Reglene gjelder for ansatte, lærere, studenter, gjester og alle andre brukere av læringsportalen.

Portalregler for Campus NooA

NooA aksepterer ikke utidig markedsføring, personangrep og pornografisk, voldelig, rasistisk eller blasfemisk innhold. Vi forbeholder oss retten til å slette upassende innhold og utestenge brukere som sprer denne type innhold via portalen.

Nettvettregler

Kommunikasjon er ikke lett, og nettbasert kommunikasjon blir ofte oppfattet annerledes av mottakeren enn det avsenderen hadde tenkt seg. Skriftlig kommunikasjon oppfattes som mer formell enn muntlig kommunikasjon. Nettet har begrensede muligheter til å formidle kroppsspråk, og misforståelser kan oppstå. Vi har derfor laget fire enkle nettvettregler for NooAs brukere:

Skriv en god personlig presentasjon i profilen din: Alle på Campus NooA har en personlig presentasjon for at brukerne skal bli bedre kjent med hverandre. Vi oppfordrer alle til å legge ut et bilde og en personlig beskrivelse med informasjon om tidligere utdanning og yrkeserfaring, samt faglige og personlige interesser.

Skriv positive meldinger, det gir positive opplevelser: Det oppleves ofte som positivt om man bruker en personlig form. Det er for eksempel fort gjort å innlede en e-post med: ”Hei Noa, hyggelig å høre fra deg igjen” og avslutte med: ”Lykke til med studiene”.

Vær varsom med å skrive meldinger når du er irritert eller stresset: Noen meldinger sendes i et opphisset øyeblikk. Ofte er det fornuftig å lese gjennom teksten en gang til før man sender slike meldinger, eller vente med å sende dem til neste dag.

Opptre høflig og unngå personkritikk: Husk at meldinger kan spres til mange mennesker og bli liggende lenge i portalen. Vis respekt for andres menneske- og livssyn, husk at NooAs studenter representerer mange aldersgrupper og kulturer.

Studiebestemmelser

Alle som melder seg på et kurs blir regnet som studenter. Da forplikter man seg til å overholde følgende studiebestemmelser ved Campus NooA:

NooAs forpliktelser

NooA forplikter seg til å:

  • utarbeide studiemateriell som er i samsvar med fagbeskrivelsene. NooA kan oppdatere studiemateriellet i løpet av studentens tilgangstid.
  • gi hver enkelt student veiledning og service i kurset.
  • vurdere studentens besvarelser på alle innsendingsoppgavene som hører med til kurset

NooA skal ha konkurransedyktige markedspriser, og kursprisen kan justeres både opp og ned den første i hver måned – dersom det er nødvendig for å opprettholde konkurransedyktige markedspriser. Studenten betaler den prisen som gjelder ved påmelding.

Etter fullført kurs med godkjent resultat får studenten tilgang til et elektronisk kursbevis. Etter fullført studium med godkjent resultat kan studenten få tilsendt et vitnemål.

Studentens forpliktelser

Studenten har plikt til å betale kursavgift ved påmelding. I tillegg må studenten selv skaffe til veie nødvendig utstyr og læremidler som ikke inngår i kursprisen. Studenten må også betale eventuelle utgifter til eksamen.

Studenten forplikter seg til å følge kursenes oppgitte krav til forkunnskaper.

Studenten har plikt til å rette seg etter de portal- og nettvettreglene som til enhver tid gjelder for NooA.

Studenten må fullføre kurset før tilgangstiden utløper. Tilgangstiden oppgis i kursbeskrivelsen og begynner automatisk å løpe fra påmeldingstidspunktet. Studenten kan søke om å forlenge tilgangstiden til kurset. Mer informasjon finnes på www.nooa.no/course/forlenget-tilgangstid/

NooAs kursmateriell er beskyttet av åndsverkloven. Studenten har lov til å kopiere kursmateriellet til bruk i studiene. Studenten har ikke lov til å ta kopier til andre.

I kontraktperioden plikter studenten til enhver tid å registrere korrekt bostedsadresse, e-postadresse og mobiltelefonnummer i sin studentprofil.

Studenter som er under 18 år, kan bare melde seg på kurs i samråd med foresatte.

Angrefrist

NooA følger angrerettloven i Norge og kursavgiften refunderes om du gir beskjed til post@nooa.no innen 14 dager.

Tilbakeholdsrett og mislighold

Endelig vitnemål/kursbevis utstedes først når kursavgift og eventuelle eksamensavgifter er betalt i sin helhet.

Dersom den ene part misligholder sine kontraktsforpliktelser på vesentlige punkter, kan den annen part heve avtalen.