Inger Marie Ellingsen: Nettkurs i styrearbeid - nettlærer på Campus NooA

Nettkurs i styrearbeid

Campus NooA har inngått et samarbeide med Styre og Ledelse AS, et selskap med visjon om å øke styre- og ledelseskompetansen i Norge. Samarbeidet medfører at vi nå kan lansere flere nye nettkurs om styrearbeid. I den forbindelse har vi intervjuet daglig leder Inger Marie Ellingsen som har ansvaret for den totale driften i tillegg til å være foreleser og rådgiver. Hun er utdannet cand. mag. fra Universitet i Oslo, har en master i management fra BI, samt ettårig pedagogisk utdanning. Hun har også omfattende leder- og arbeidserfaring fra Telenor og media.

Hva er bakgrunnen for disse kursene? Kursene i styrearbeid er utviklet gjennom mange års kursvirksomhet, og er nå etablert som nettkurs. Målsettingen med nettkursene er å få en solid gjennomgang av det som er viktig å ha kunnskap om for dem som har tilknytning til styrearbeid på ulike måter.

Hvem passer nettkurs i styrearbeid for? De passer for alle som er interessert i styrearbeid eller er eiere, observatører, styresekretærer, styremedlemmer, styreledere og daglig ledere. Dersom du er med i et lag, en forening eller et borettslag kan du også ha glede av disse nettkursene, fordi det gir innsikt i hva man må ta hensyn til dersom man er medlem av et styre.

Hvordan er nettkurs i styrearbeid lagt opp? De tar utgangspunkt i sentrale emner med tilhørende relevante spørsmål. Alle kursene har relevante artikler som viser hvor aktuelt dette tema er for dem som sitter i styrer. Kursene har også dokumentmaler som kan benyttes i det praktiske styrearbeidet.

Hva vil du legge vekt på som lærer? Disse nettkursene har ikke lærer i vanlig forstand, men vi har opprettet «Styrerommet» som en egen nettbasert møteplass der alle deltakerne på styrekursene kan kommunisere med både meg og de andre kursdeltakerne. Deltakerne har dermed mulighet til å få svar på det de lurer på underveis. Vi snakker daglig med små og store selskaper om det som er utfordrende i hverdagen. Vi kan derfor komme med mange praktiske eksempler som gjør det faglige innholdet meningsfullt og enklere å forstå for studentene.

Hvordan vil du sette ditt personlige preg på Campus NooA? Vi i Styre og Ledelse er levende opptatt av styrearbeid i norske bedrifter, og hvordan man kan benytte styret til å øke lønnsomheten til virksomheter. Dette engasjementet ønsker vi skal smitte over på studentene.


Lærerne på Lederskolen

Kay Ellingsen

Kay Ellingsen

Kay Ellingsen er kursutvikler og lærer i Salg og servicekvalitet på Bestselgerskolen. Han er også en av forfatterne av «Bestselgeren», en serie på fire bøker innen salg, service og ledelse. Kay Ellingsen har over 20 års erfaring fra forbedringsprosesser i næringslivet og er spesialist på adferdspsykologi og utvikling av mennesker. Han dokumenterer topp resultater på salg, service og lederutvikling. Flere av Kay Ellingsens kunder har doblet og tredoblet sin omsetning og blitt Gasellebedrifter. Han er kjent for å kvalitetssikre utviklingsprosesser fra A til Å.

Kay Ellingsen
Paul Bø - kursutvikler ved Campus NooA

Paul Bø

I have seven years experience in assisting Norwegian and International startups: Developing business support services, teaching at a multitude of startup seminars, individual counselling and mentor support to International entrepreneurs.

My key area of competence are: Assisting startups through teaching and individual support, business planning and execution, marketing and sales. Global minded, entrepreneurial.

Paul Bø
Wayne Walker

Wayne Walker

Wayne Walker is course developer and teacher for the trading courses at Campus NooA.

Wayne Walker is the Director of a global capital markets education and consulting firm. He has several years experience in leading and coaching teams of Investment Advisors and has managed top performing teams in the Private Client Group based on Bench Mark Earnings (BME). Mr. Walker has trained traders of the Citi-FX Pro program in London. He also developed the ‘Trading Rights’ program at Saxo Bank by which Investment Advisors were required to complete before being allowed to trade. He is a certified trainer in Markets in Financial Instrument Directive (MiFID) EU and is qualified to advise «A» clients.

Mr. Walker is a frequently invited guest capital markets commentator on several live international TV & radio programs. He was an invited speaker at the 2009 Regional Conference on Investments and the Capital Markets where he delivered a presentation on «Accumulating Wealth through the Regional Stock Exchange» to regional Heads of States and Finance Ministers in Montego Bay at the Rose Hall Country Club.

Mr. Walker is available, to suitable candidates, for trade coaching and portfolio consulting.

Mr. Walker holds the several certifications and has worked in following positions:

  • Director-Founder, (GCMS) Global Capital Market Solutions, Denmark
  • Manager, Sales Trading, North America & Middle East, Saxo Bank, Denmark
  • B.sc State University of New York, College at Buffalo, USA
  • NASD Series 3 – License to trade & advise on futures contracts in the US Market
  • ACI (Financial Markets) Dealing Certificate – Passed with Distinction (highest level), France
  • Trained in Bloomberg & UBS Bank’s FX Options quoting software
Wayne Walker
Bjørn Z. Ekelund - nettlærer på Campus NooA

Bjørn Z. Ekelund

Bjørn Z. Ekelund, cand.psychol., University of Oslo and MBA, Henley Management College, founder of Human Factors AS, Norway. He is the creator of and has been the person most central to the development of Diversity Icebreaker; he has delivered his MBA dissertation on Red, Blue and Green. He is one of the most renowned and established experts in Norway within the fields of collaboration, team development, communication and management across functional roles and cultural diversities. He is dedicated to searching for innovative solutions for how practice and theoretical understanding can feedback to each other and create new qualities. He has contributed with his professional and scientific expertise to numerous research projects, articles and books. He teaches, speaks on events and conferences and facilitates change processes throughout the world.

Bjørn Z. Ekelund
Piotr Pluta - nettlærer på Campus NooA

Piotr Pluta

Piotr Pluta, is an organizational psychologist and has been working closely with the Diversity Icebreaker ever since he became member of Human Factors in 2011. He holds an MSc degree in Psychology from the University of Wrocław, Poland. He has also studied at the University of Valencia, Spain and at the East Carolina University, NC, USA. Piotr works with the tool in his consultative practice with clients and trains other facilitators in its application. He participates in the development and research activities, including validation studies and cultural validation studies.

Piotr Pluta
Inger Marie Ellingsen: Nettkurs i styrearbeid - nettlærer på Campus NooA

Inger Marie Ellingsen

Inger Marie Ellingsen er lærer på NooAs kurs i styrearbeid. Hun har også utviklet kursene Grunnleggende styrearbeidEiere og aksjonærerStyremøte, agenda og protokoll og Daglig leder og styret.

Hun er daglig leder av Styre og Ledelse AS der hun har ansvaret for den totale driften i tillegg til å være foreleser og rådgiver. Hun er utdannet cand. mag. fra Universitet i Oslo, har en master i management fra BI, samt ettårig pedagogisk utdanning. Inger Marie Ellingsen har også omfattende leder- og arbeidserfaring fra Telenor og media.

Intervju

I dette intervjuet med Inger Marie Ellingsen sier hun blant annet:

– Kursene i styrearbeid er utviklet gjennom mange års kursvirksomhet, og er nå etablert som nettkurs. Målsettingen med nettkursene er å få en solid gjennomgang av det som er viktig å ha kunnskap om for dem som har tilknytning til styrearbeid på ulike måter.

De passer for alle som er interessert i styrearbeid eller er eiere, observatører, styresekretærer, styremedlemmer, styreledere og daglig ledere. Dersom du er med i et lag, en forening eller et borettslag kan du også ha glede av disse nettkursene, fordi det gir innsikt i hva man må ta hensyn til dersom man er medlem av et styre.

De tar utgangspunkt i sentrale emner med tilhørende relevante spørsmål. Alle kursene har relevante artikler som viser hvor aktuelt dette tema er for dem som sitter i styrer. Kursene har også dokumentmaler som kan benyttes i det praktiske styrearbeidet.

– Vi i Styre og Ledelse er levende opptatt av styrearbeid i norske bedrifter, og hvordan man kan benytte styret til å øke lønnsomheten til virksomheter. Dette engasjementet ønsker vi skal smitte over på studentene.

 

Inger Marie Ellingsen
Per Olav Apalnes: Kursutvikler og nettlærer på Campus NooA

Per Olav Apalnes

Per Olav Apalnes er lærer på Lederskolen og utvikler av det norske kurset Profilanalyse og typeforståelse og den engelske versjonen Profile Analysis and Jungian Type Index.

Han (http://www.cogito.as/partnere/per-olav-apalnes) er autorisert for å bruke Jungiansk Type Index (JTI) og Teamkompasset og har gjennomført over 1200 slike analyser siden 2003.

Han har jobbet over 20 år som prosjektleder i både store og små prosjekter innen offentlig og privat sektor. Han har også utviklet kurs og vært foredragsholder for NITOs prosjektlederkurs, der han bl.a. benytter JTI som verktøy til å få selvinnsikt og forståelse for betydningen av mangfold i prosjekter.

Intervju

I intervjuet To profilerte typer, uttaler Per Olav blant annet dette om profilanalyse:

– Du kan bruke en JTI-analyse til å bli mer bevisst på hvordan du lærer, gjør karrierevalg og passer til forskjellige arbeidsmiljøer og arbeidsoppgaver. JTI gir deg en selverkjennelse som du kan bruke før du gyver løs på studier og nye arbeidsutfordringer. Du kan bli flinkere til å velge studier og jobber som passer deg.

– JTI kan også brukes til å bygge team, ved å avklare deltakernes preferanser og roller i teamet.

– Jeg har gjennomført profilanalyser på både norsk og engelsk. Det har gitt meg tro på at dette er nyttig for studenter som skal jobbe med prosjektarbeid sammen, særlig dersom de kommer fra forskjellige kulturer og språkområder. Å sette opp et teamkompass for en studiegruppe kan være en tilleggsfunksjon, som kan gjøres rimelig etter avtale.

Presentation in English

Per Olav Apalnes ( http://www.cogito.as/partnere/per-olav-apalnes ) is authorized to use Jungian Type Index (JTI) and Team Compass and has completed over 1,200 such analyzes since 2003. He has worked over 20 years as a project manager in both large and small projects in the public and private sectors. He has also developed courses and been a speaker for NITO project management courses, where he uses JTI as a tool to gain self-knowledge and understanding of the importance of diversity in projects.

Per Olav Apalnes
Jørn Bue Olsen - nettlærer på Campus NooA

Jørn Bue Olsen

Jørn Bue Olsen er lærer på Lederskolen.

Han er rådgiver i ledelse, styrearbeid, prosjekt og etikk. Han er siv.ing. fra NTH og har doktorgrad i ledelse og etikk fra Handelshögskolan, Göteborgs Universitet. Olsen har hatt en rekke forskjellige konsulentoppdrag i store og små bedrifter; offentlige (kommuner, statseide bedrifter) som private. Han har hatt både fagstillinger med eget fagansvar og administrative stillinger ved Handelshøyskolen BI, NHHK oa. I de senere år ekstern sensor ved NHH (etikk), NTNU (ledelse/organisasjon) og HiO (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar).

Han har utviklet NooAs kurs i  Næringslivsetikk og samfunnsansvar.

Ukeavisen Ledelse intervjuet Bue Olsen om Næringslivsetikk og Samfunnsansvar da kurset ble lansert. Ingressen lyder slik: Hvis ikke næringslivsledere kan se de etiske dilemmaene de møter, hjelper det ikke at de er oppdaterte på lovverk og regler. Da kan de bli kriminelle uten å vite det, sier ledelses- og etikkekspert, Jørn Bue Olsen.

 

Jørn Bue Olsen

 

Les mer om nettkurs i styrearbeid fra Styre & Ledelse