Inger Marie Ellingsen: Nettkurs i styrearbeid - nettlærer på Campus NooA

Nettkurs i styrearbeid

Campus NooA har inngått et samarbeide med Styre og Ledelse AS, et selskap med visjon om å øke styre- og ledelseskompetansen i Norge. Samarbeidet medfører at vi nå kan lansere flere nye nettkurs om styrearbeid. I den forbindelse har vi intervjuet daglig leder Inger Marie Ellingsen som har ansvaret for den totale driften i tillegg til å være foreleser og rådgiver. Hun er utdannet cand. mag. fra Universitet i Oslo, har en master i management fra BI, samt ettårig pedagogisk utdanning. Hun har også omfattende leder- og arbeidserfaring fra Telenor og media.

Hva er bakgrunnen for disse kursene? Kursene i styrearbeid er utviklet gjennom mange års kursvirksomhet, og er nå etablert som nettkurs. Målsettingen med nettkursene er å få en solid gjennomgang av det som er viktig å ha kunnskap om for dem som har tilknytning til styrearbeid på ulike måter.

Hvem passer nettkurs i styrearbeid for? De passer for alle som er interessert i styrearbeid eller er eiere, observatører, styresekretærer, styremedlemmer, styreledere og daglig ledere. Dersom du er med i et lag, en forening eller et borettslag kan du også ha glede av disse nettkursene, fordi det gir innsikt i hva man må ta hensyn til dersom man er medlem av et styre.

Hvordan er nettkurs i styrearbeid lagt opp? De tar utgangspunkt i sentrale emner med tilhørende relevante spørsmål. Alle kursene har relevante artikler som viser hvor aktuelt dette tema er for dem som sitter i styrer. Kursene har også dokumentmaler som kan benyttes i det praktiske styrearbeidet.

Hva vil du legge vekt på som lærer? Disse nettkursene har ikke lærer i vanlig forstand, men vi har opprettet «Styrerommet» som en egen nettbasert møteplass der alle deltakerne på styrekursene kan kommunisere med både meg og de andre kursdeltakerne. Deltakerne har dermed mulighet til å få svar på det de lurer på underveis. Vi snakker daglig med små og store selskaper om det som er utfordrende i hverdagen. Vi kan derfor komme med mange praktiske eksempler som gjør det faglige innholdet meningsfullt og enklere å forstå for studentene.

Hvordan vil du sette ditt personlige preg på Campus NooA? Vi i Styre og Ledelse er levende opptatt av styrearbeid i norske bedrifter, og hvordan man kan benytte styret til å øke lønnsomheten til virksomheter. Dette engasjementet ønsker vi skal smitte over på studentene.


Les mer om nettkurs i styrearbeid fra Styre & Ledelse