Start på Reiseliv Vg2 i dag

Reiseliv Vg2 (programfagene) bygger på Service og samferdsel Vg1. Dette er andre året i utdanningsløpet, og kvalifiserer deg til å gå videre som lærling eller praksiskandidat for å ta fagbrev som reiselivsmedarbeider eller fagbrev som resepsjonist. Det er altså studiet for deg som for eksempel vil arbeide i reise- og bookingbyråer, turoperatører, event- og attraksjonsbedrifter, turistkontorer, flyselskaper, cruiseselskaper, passasjerskip, fergerederier, hoteller og andre overnattingsbedrifter.

Reiseliv Vg2 består av de tre nettkursene Etablering og drift, Salg og markedsføring og Vertskapsrollen. Til sammen dekker de teorien i Reiseliv Vg2 etter læreplankode RLV2-02. Kursene gir deg økt kunnskap om service og kundebehandling i reiselivsbransjen.

Videregående skole

Les kursbeskrivelsene i Reiseliv Vg2 ved å klikke på bildene.

 

 

Ja takk! Send meg mer informasjon om Reiseliv Vg2.

 

Andre yrkesfag på NooA videregående skole:

Byggdrifterfaget, Helsefagarbeider, Barne- og ungdomsarbeider, Service og samferdsel Vg1 og Salg, service og sikkerhet Vg2.

Finn ditt kurs og start i dag. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med personlig oppfølging og gode lærere.

Lånekassen

Reiseliv Vg2 på NooA er godkjent for studielån og stipend i Lånekassen. Kursene tilsvarer 477 studietimer og kan gi rett til 50 % støtte i ni måneder.

Les mer om finansiering av nettstudier.

Du kan melde deg på alle de tre kursene i Reiseliv Vg2 for kr 14.950 her.

Meld deg på alle tre kurs for kr 14.950

 

Klarer du å finne konkurrerende nettkurs med fri oppstart som selges til bedre priser? Da får du vårt Gavekort for læring (kr 300) ved å sende dokumentasjon til post@nooa.no

Ønsker du en stilling i reiselivsbransjen?

Reiseliv Vg2Reiseliv Vg2 gir deg grunnlag for å arbeide i reiselivsnæringen med reiselivsprodukter og tjenester som gir kundene gode opplevelser. Norsk reiselivsnæring er tuftet på norsk natur og kultur, fjell, fjorder, kystkultur og urbane kulturopplevelser. Opplæringen legger grunnlaget for vekst og verdiskaping i reiselivsnæringen gjennom kunnskap om bruken av disse nasjonale verdiene, lokale attraksjoner og nasjonale reiselivsopplevelser.

Nettkursene utvikler din evne til å samarbeide med kunder og leverandører slik at kvaliteten i reiselivsproduktene blir høy. Kursene gir deg et bedre grunnlag for beherske en vertskapsrolle der kompetanse i kulturforståelse og kommunikasjon med gjestene står sentralt. Videre gir kursene deg kunnskap om økonomi, kvalitetskrav og drift av reiselivsvirksomheter. De gir kunnskap om relevante regelverk og kompetanse i markedsføring, salg og bærekraftig utvikling av reiselivsprodukter.

Reiseliv Vg2 utvikler kunnskap om helhetlig service og formidling av produkter og tjenester på en personlig måte. Det innebærer god kommunikasjon med både norske og utenlandske gjester.

Fagbrev som praksiskandidat

For å ta fagbrev som praksiskandidat må du opparbeide deg fem års relevant praksis og bestå en tverrfaglig eksamen i programfagene før du kan gå opp til fagprøven. Når du består fagprøven, får du fagbrev.

Praksiskandidater trenger ikke bestå fellesfagene (norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie) for å få fagbrev.

Kort om kursene i Reiseliv Vg2

Etablering og drift skal gi kunnskap og forståelse for organiseringen av reiselivet, bransjeorganisasjoner og andre organisasjoner som har betydning for reiselivet nasjonalt og lokalt. Kunnskap og forståelse for trender og hvilken betydning trender kan ha for utvikling av nye tilbud innen reiseliv. Kunnskap og forståelse for budsjett og regnskap i reiselivsbedrifter. Kunnskap om regler som gjelder spesielt for reiselivsbransjen er også viktig, samt regler for personvern, markedsføring og forbrukerrettigheter. Kunnskap om etikk inngår også i dette faget.

Salg og Markedsføring skal gi kunnskap og forståelse for forbrukere, salg og kjøpsatferd. Sentralt i dette er hva som motiver til kjøp av ulike reiselivsprodukter. Bruken og forståelsen av digitale verktøy i markedsføring og booking. Studiet skal også gi kunnskap og innsikt i lover og etikk innen markedsføring av reiselivsprodukter.

Vertskapsrollen skal gi kunnskap og forståelse av vertskapsrollen i reiselivsbransjen. Dette innebærer forståelse for kultur, kommunikasjon og service. Vertskapsrollen skal gi trening i hvordan ulike gjester kan møtes og hvilken betydning vertskapsrollen kan ha for reiselivsopplevelsen.

 

Lag din egen bruker for å logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på NooA