Start på Programfag medie- og informasjonskunnskap nå

Programfag medie- og informasjonskunnskap består av: Medie- og informasjonskunnskap 1 og Medie- og informasjonskunnskap 2.

Disse fagene på NooA Videregående skole tilhører læreplan i medie- og informasjonskunnskap – programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (MIN1-01) og tar for seg hovedområdene: Medieutvikling, Uttrykksformer og Medier, individ og samfunn.

Videregående skole

Programfaget medie- og informasjonskunnskap bygger både på en humanistisk og en samfunnsvitenskapelig tradisjon. Et historisk perspektiv er grunnleggende når man skal studere forholdet mellom medium og samfunn. Dette er ikke minst viktig for å forstå medienes rolle som forutsetning for ytringsfrihet og demokrat. Makt og påvirkning er tett knytt til nasjonale og internasjonale medier. Derfor er det viktig å studere media med et analytisk og kritisk blikk.

Programfag medie- og informasjonskunnskap

Programfagene

Medie- og informasjonskunnskap 1 (SAM3008) tar for seg hovedområdene medieutvikling, uttrykksformer og medier individ og samfunn:

Medieutvikling omfatter norsk mediehistorie og medienes funksjoner i et historisk, politisk, økonomisk, kulturelt og etisk perspektiv. Ytringsfriheten og pressens rolle i utviklingen av demokratiet står sentralt og hovedtrekkene ved norsk mediepolitikk er også med.

Uttrykksformer handler om tradisjonelle og digitale medier. Journalistiske arbeidsmåter og de etiske retningslinjene som gjelder for media, står sentralt. Utforming av ulike medieprodukter hører med til hovedområdet. Det dreier seg også om typiske trekk ved informasjon og underholdning, journalistikk, reklame, propaganda, søkestrategier og kildekritikk.

Medium, individ og samfunn handler om kommunikasjonsformer og kommunikasjonsmodeller. Det omfatter hvordan ny teknologi og digitalisering endrer tradisjonelle kommunikasjonsmønstre og fører til konvergens. Hovedområdet handler også om ulike påvirkningsmodeller og hvordan ulike medier kan påvirke hvordan folk oppfatter seg selv og verden. I tillegg dreier det seg om etniske og flerkulturelle utfordringer, likestilling, kjønn og klasse.

Medie- og informasjonskunnskap 2 (SAM3009) tar for seg hovedområdene medieutvikling, uttrykksformer og medier individ og samfunn:

Medieutvikling handler om internasjonal mediehistorie. Internasjonal mediestruktur og den sterke globale eierkonsentrasjonen står sentralt. Sør-nord-problematikken og mediestrukturen i utviklingsland er også en del av hovedområdet.

Uttrykksformer omfatter ulike medietekster som utgangspunkt for analyse, opplevelse og vurdering. Det handler om utforming av ulike medieprodukter, bruk av dramaturgiske virkemidler og evaluering av egne og andres medieprodukter. Hovedområdet dreier seg også om medienes rolle som kunst- og kulturformidler.

Medium, individ og samfunn handler om påvirkningsstrategier i ulike typer medier, og hvordan media kan forme holdninger, normer og verdier. Det omfatter også regelverk som gjelder opphavsrett, personvern og ytringsfrihet. Medieideologier og utvikling av informasjonskløfter i samfunnet nasjonalt og internasjonalt hører også med til hovedområdet.

 

Lag din egen bruker slik at du kan logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på Campus NooA

Lånekassen logo

NooA Videregående skole er godkjent for studielån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og finansiering her.

Klikk på bildene for å lese mer om kursene i Programfag medie- og informasjonskunnskap.

 

Bonuskurs

Alle som tar kurs på NooA videregående skole får gratis tilgang til Studentlappen og Privatisten.

 

Ja takk! Send meg mer informasjon om Programfag medie- og informasjonskunnskap.

 

Andre programfag på NooA videregående skole

Programfag i engelsk, programfag i kommunikasjon og kultur, programfag i medie- og informasjonskunnskap og fordypning i realfag.

Finn ditt kurs og start i dag. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med personlig oppfølging og gode lærere.

 


Du får også tilgang til Studentlappen og Privatisten