Matematikk R1 og R2 - nettkurs ved Campus NooA

Matematikk R1 og R2

Matematikk R1 og R2 som nettkurs

Læreplan i matematikk for realfag – programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram består av to programfag: matematikk R1 og matematikk R2. Matematikk R2 bygger på matematikk R1, som igjen bygger på matematikk Vg1 T.

Kursene gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. Gjennom trening av regneferdigheter, både med og uten digitale hjelpemidler, utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk. Sammen dekker kursene kravene til spesiell studiekompetanse i matematikk.

R1 fokuserer på geometri, algebra, funksjoner, kombinatorikk og sannsynlighet.

R2 fokuserer på differensiallikninger, geometri, algebra og funksjoner.