Fellesfag yrkesfaglig studieprogram

Fellesfag yrkesfaglig studieprogram består av de fem nettkursene Norsk, Engelsk, Matematikk, Naturfag og Samfunnsfag.

På NooA kan du starte kursene når du vil. Du kan få studielån, studere mens du jobber eller er lærling og gå opp til eksamen som privatist.

Videregående skole - Påbygging til generell studiekompetanse

Ja takk! Send meg mer informasjon om Fellesfag yrkesfaglig studieprogram.

 

Du velger selv om du vil melde deg på ett eller flere kurs av gangen. Les kursbeskrivelsene ved å klikke på bildene. Finn dine kurs og start i dag. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med personlig oppfølging og gode lærere.

 

Ja takk! Send meg mer informasjon om Fellesfagene i yrkesfaglig studieprogram.

 

Se alle våre studier på videregående skole:

Studiespesialisering: Studiekompetanse for fagarbeidere, Påbygging til generell studiekompetanse, Generell studiekompetanse, og Spesiell studiekompetanse.

Yrkesfag: ByggdrifterfagetHelsefagarbeider, Barne- og ungdomsarbeider, Kokkfaget, Servitørfaget, Salgsfaget, Kontor- og administrasjonsfaget, Portørfaget, Logistikkfaget

Finn ditt kurs og start i dag. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med personlig oppfølging og gode lærere.

Lånekassen logo

Kursene på NooA videregående skole er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Les mer om finansiering av nettstudier.

 

Kort om fellesfagene i yrkesfaglig studieprogram (YF)

Du får tilgang til kursene i 180 dager fra du melder deg på. Om du trenger mer tid til å fullføre kursene, kan du forlenge tilgangstiden.

 

Engelsk YF (140 årstimer)

Meld deg på

Engelsk YF på yrkesfaglig utdanningsprogram følger læreplanen i engelsk ENG1-03. Det er den samme læreplanen som Engelsk Vg1 på studieforberedende utdanningsprogram og tar for seg hovedområdene:

 • Språklæring
 • Muntlig kommunikasjon
 • Skriftlig kommunikasjon
 • Kultur, samfunn og litteratur

 

Samfunnsfag YF Vg2 (84 årstimer)

Meld deg på

Samfunnsfag Vg2 på yrkesfaglig utdanningsprogram følger læreplanen SAF1-03. Det er den samme læreplanen som Samfunnsfag Vg1 på studieforberedende utdanningsprogram som tar for seg alle hovedområdene:

 • Utforskeren
 • Individ, samfunn og kultur
 • Arbeids- og næringsliv
 • Politikk og demokrati
 • Internasjonale forhold

 

Naturfag YF Vg1 (56 årstimer)

Kurset åpner høsten 2020

Naturfag Vg1 følger læreplanen i NAT1-03 og tar for seg alle hovedområdene i læreplanen:

 • Forskerspiren
 • Bærekraftig utvikling
 • Ernæring og helse
 • Energi for fremtiden

 

Norsk YF (112 årstimer)

Kurset åpner høsten 2020

Norsk YF Vg2 følger læreplanen i NOR1-5 og tar for seg hovedområdene:

 • Muntlig kommunikasjon
 • Skriftlig kommunikasjon
 • Språk, litteratur og kultur

 

Privatisten og Studentlappen

Alle som melder seg på kurs ved NooA Videregående skole får gratis tilgang til Privatisten og Studentlappen.

 

Privatisten er en møteplass som gjør det mulig for elevene på NooA videregående skole å få kontakt med hverandre på tvers av fag og studieretninger. Her kan naturfagelevene få kontakt med dem som tar både matematikk, historie og sosialkunnskap. I tillegg får de tilgang til råd og tips rundt forberedelser og påmeldinger til eksamen.

Studentlappen er et tilbud til deg som vil lære studieteknikker og digitale verktøy (mobiltelefoner, apper, programvare, nettsider etc.) som kan gjøre deg til en bedre student. Det fokuserer på digitale verktøy som hjelper deg å planlegge studiene, konsentrere deg og huske det du har lært. Det inneholder også nyttig informasjon om hvordan du kan skrive, lagre og organisere materiale du bruker i studiene dine. Kurset gir også en innføring i læringsfilosofien, tjenestene og oppgavetypene som du vil møte på Campus NooA.

Eksamen i Fellesfag yrkesfaglig studieprogram

Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler.

Frister for oppmelding er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. – 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes i statsbudsjettet.

 

Lag din egen bruker slik at du kan logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på Campus NooA


Les mer om yrkesfaglige studier på NooA videregående skole.