Anne Fox

Dansk partner: Anne Fox

Overvejer du at inddrage nogle online træning eller kurser i dit firma så er jeg interesseret i at tage en snak med dig om mulig samarbejde. Det kunne også være at du har nogle online kurser kørende som du synes kunne gøres endnu mere effektivt. NooA er et nyt læringssystem bygget på Moodle der gør det muligt at tage den nyeste viden om effektiv indlæring i brug. Vi tilbyder individualiseret læringsforløb som dog også får gavn af den sociale sparring som er altafgørende for at opnå udvalgte kompetencer.

Jeg har arbejdet med elæring i mange år siden jeg ankom til Danmark fra England i 1993 og mødte Moodle første gang i 2002. Dens grundlæggende tilgang, baseret på sociale læringsprincipper, appellerede til mig med det samme. Siden da har jeg oplevet både dårlig og eksemplarisk brug af Moodle både som kursist og som lærer eller administrator. Jeg mener derfor at jeg har styr på de faktorer som fører til dens effektive brug. Det handler stort set om at bruge sociale værktøjer til at fremme livlige diskussioner. I et arbejdsmiljø er videndeling også vigtigt. Grænsen mellem kurser, træning og videndeling bliver mere or mere opløst.  Udfordring ligger derfor i, hvordan man kan knytte videndeling og uddannelse i en sammenhængende helhed. Min erfaring viser at de nyeste mobile teknologier sammen med de indsigter vi nu har om effektiv læring betyder at vi er meget velplaceret til at øge kompetencer på en integreret måde med hjælp af de digitale værktøjer. En vigtig del af videndeling er at det skal være ’Just in Time’ og det er nok det som kan give problemer hvis man skal overføre sin viden fra et traditionelt kursus med sine fast datoer og rytmer. Men dette sidste problem er også ved at være løst ved at give individuelle læringsruter som også indeholder gode muligheder for sparring med sine medkursister.

Her i Danmark har jeg brugt NooAs forgænger som underviser såvel som administrator. Jeg har brugt det til sprogundervisning, efteruddannelse af lærer og til at styre forskellige europæiske projekter. Har du et læringsmål der skal opnås så kunne vi tage en snak om hvad NooA kan tilbyde dig og dit firma.


Les mer om våre kurs på dansk